آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 زنجان ترکيه 26080010 --- سنگ روی 7,938,348 138,031,789,984 Rls. 3,286,471 $
2 1 1398 زنجان ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 221,081 19,373,248,121 Rls. 461,268 $
3 1 1398 زنجان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 183,414 16,753,015,454 Rls. 398,881 $
4 1 1398 زنجان ترکيه 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي، باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 144,346 13,096,504,851 Rls. 311,821 $
5 1 1398 زنجان ترکيه 38123930 ـ ـ ـ پایدارکننده­های UV 94,250 11,880,253,840 Rls. 282,863 $
6 1 1398 زنجان ترکيه 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 79,819 11,477,634,540 Rls. 273,276 $
7 1 1398 زنجان ترکيه 56031290 ساير به غير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 59,774 10,042,144,581 Rls. 239,099 $
8 1 1398 زنجان ترکيه 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5 ا لي 120 سانتي مترووزن حدا کثر55g درهرمترمربع توليد گرديد 48,565 8,168,064,365 Rls. 194,478 $
9 1 1398 زنجان ترکيه 56031390 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته، اندوده به وزن بيش از 70 گرم وكمتر از150 گرم از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 43,344 7,281,791,637 Rls. 173,376 $
10 1 1398 زنجان ترکيه 39201030 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ شده 33,381 6,538,842,364 Rls. 155,687 $
11 1 1398 زنجان ترکيه 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 28,270 4,292,284,271 Rls. 102,197 $
12 1 1398 زنجان ترکيه 48045100 سايرکاغذهاي کرا فت سفيد نشده و مقوا ي کرا فت سفيد نشده به وزن هر متر مربع حدا قل 225 گرم 40,675 4,154,420,633 Rls. 98,915 $
13 1 1398 زنجان ترکيه 84148090 ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر 5,500 3,033,408,000 Rls. 72,224 $
14 1 1398 زنجان ترکيه 48116000 کاغذ و مقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده شده با موم موم پارا فين- ا ستارين- روغن يا گليسرول 21,072 2,797,547,527 Rls. 66,609 $
15 1 1398 زنجان ترکيه 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 23,232 2,716,184,686 Rls. 64,671 $
16 1 1398 زنجان ترکيه 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم (بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 96,000 2,567,450,256 Rls. 61,130 $
17 1 1398 زنجان ترکيه 39201010 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي اتيلن 4,298 1,588,558,855 Rls. 37,823 $
18 1 1398 زنجان ترکيه 28331100 سولفات دي سديم 204,420 1,544,057,632 Rls. 36,763 $
19 1 1398 زنجان ترکيه 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 151 1,361,715,810 Rls. 32,422 $
20 1 1398 زنجان ترکيه 39089010 رزين پلي آميد (گريدهاردنر) به اشكال ابتدايي 10,000 1,345,656,000 Rls. 32,039 $
21 1 1398 زنجان ترکيه 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 1,100 1,012,134,400 Rls. 24,098 $
22 1 1398 زنجان ترکيه 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 7,956 893,191,544 Rls. 21,266 $
23 1 1398 زنجان ترکيه 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 8,000 869,423,520 Rls. 20,701 $
24 1 1398 زنجان ترکيه 39123190 کربوکسي متيل سلولز و املاح آن به غير از گريد خوراکي 25,300 586,422,720 Rls. 13,962 $
25 1 1398 زنجان ترکيه 84612000 ماشين هاي شکل دا دن يا شکافدا ر کردن براي کارکردن برروي فلزات يا سرمت ها 180 362,791,884 Rls. 8,638 $
26 1 1398 زنجان ترکيه 84212190 ـ ـ ـ ساير 1,715 330,126,458 Rls. 7,860 $
27 1 1398 زنجان ترکيه 84419000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي کارکردن روي خميرکاغذ، کاغذ يا مقوا غير مذکور در جاي ديگر 37 309,661,414 Rls. 7,373 $
28 1 1398 زنجان ترکيه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 1,000 309,264,800 Rls. 7,363 $
29 1 1398 زنجان ترکيه 48232000 کاغذ و مقوا ي صافي، بريده شده به شکل معين 505 198,307,200 Rls. 4,722 $
30 1 1398 زنجان ترکيه 28332100 سولفات ها از منيزيم 13,000 149,932,068 Rls. 3,570 $
مجموع کل
273,065,829,415 ريال
مجموع کل
6,501,566 دلار
[1]