آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 زنجان امارات متحده عربي 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 482,933 46,595,827,283 Rls. 1,109,425 $
2 1 1398 زنجان امارات متحده عربي 84452000 ماشين هاي ريسندگي مواد نسجي 13,644 32,730,472,320 Rls. 779,297 $
3 1 1398 زنجان امارات متحده عربي 84451200 ماشين هاي شانه زني (Combingmachines) 34,109 30,645,241,305 Rls. 729,649 $
4 1 1398 زنجان امارات متحده عربي 47071000 كاغذ يا مقواي كرافت سفيد نشده يا كاغذ يا مقواي موجکدار 1,970,480 23,259,545,920 Rls. 553,799 $
5 1 1398 زنجان امارات متحده عربي 84451100 ماشين هاي حلاجي (Cardingmachines) 34,109 14,196,017,661 Rls. 338,000 $
6 1 1398 زنجان امارات متحده عربي 84451300 ماشين هاي کشش يا فتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 6,822 6,004,204,563 Rls. 142,957 $
7 1 1398 زنجان امارات متحده عربي 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 2,325 1,459,827,600 Rls. 34,758 $
مجموع کل
154,891,136,652 ريال
مجموع کل
3,687,885 دلار
[1]