آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 جلفا چين 84099960 "براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت" 16,382 6,367,385,088 Rls. 151,604 $
2 1 1398 جلفا چين 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 30,400 3,756,000,000 Rls. 89,429 $
3 1 1398 جلفا چين 68041000 سنگ آسياب و سنگ سنباده براي آسياب کردن، سائيدن ياخميرکردن (pulping) 42,300 3,401,055,360 Rls. 80,978 $
4 1 1398 جلفا چين 87084040 اجزاء و قطعات رديف 87084020 3,551 2,297,962,545 Rls. 54,714 $
5 1 1398 جلفا چين 84148090 ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر 3,360 2,081,689,020 Rls. 49,564 $
6 1 1398 جلفا چين 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوز بجز پمپ انژکتور 3,435 2,003,352,948 Rls. 47,699 $
7 1 1398 جلفا چين 40112030 ـ ـ ـ با سايز 24 R 12 15,000 1,688,071,600 Rls. 40,192 $
8 1 1398 جلفا چين 40112020 ـ ـ ـ با سايز 5/22 R 65-385 13,200 1,669,855,000 Rls. 39,758 $
9 1 1398 جلفا چين 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 11,343 1,447,406,726 Rls. 34,462 $
10 1 1398 جلفا چين 84133010 پمپ ا نژکتور 252 1,191,535,944 Rls. 28,370 $
11 1 1398 جلفا چين 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 3,192 933,512,353 Rls. 22,226 $
12 1 1398 جلفا چين 39239010 ظروف لوله اي (تيوب) جهت كرم و پماد از مواد پلاستيكي 9,400 891,063,600 Rls. 21,216 $
13 1 1398 جلفا چين 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز 1,755 859,360,566 Rls. 20,461 $
14 1 1398 جلفا چين 87081090 ساير سپرها واجزا و قطعات آن ها به غير از انواع مورد استفاده در سواري و وا نت 3,225 623,448,360 Rls. 14,844 $
15 1 1398 جلفا چين 87079030 بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي 2,433 622,488,357 Rls. 14,821 $
16 1 1398 جلفا چين 60012900 پارچه هاي پرزحلقوي ا زساير مواد نسجي، کشباف ياقلاب باف. 1,480 588,314,800 Rls. 14,007 $
17 1 1398 جلفا چين 94019090 اجزا و قطعات نشيمنها غير از نشيمنهاي وسايل نقليه هوايي يا زميني 2,700 447,903,000 Rls. 10,664 $
18 1 1398 جلفا چين 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ، كاغذ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 7,087 403,083,047 Rls. 9,597 $
19 1 1398 جلفا چين 87085039 اجزاء و قطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 2,161 383,575,365 Rls. 9,132 $
20 1 1398 جلفا چين 87087019 چرخ به غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,440 277,603,155 Rls. 6,610 $
21 1 1398 جلفا چين 87085019 محورهاي محرک با ديفرا نسيل، بجزانواع مورداستفاده درسواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي 2,875 271,192,620 Rls. 6,457 $
22 1 1398 جلفا چين 83012000 قفل مغزي وکلوني براي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 496 185,891,034 Rls. 4,426 $
23 1 1398 جلفا چين 70091000 آينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني، ا زشيشه. 2,650 177,381,249 Rls. 4,223 $
24 1 1398 جلفا چين 84082090 موتور پيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 2,580 170,073,450 Rls. 4,049 $
25 1 1398 جلفا چين 39263000 يرا ق آلات براي مبل، بدنه وسائط نقليه يا همانند ا ز مواد پلاستيکي 81 88,540,314 Rls. 2,108 $
26 1 1398 جلفا چين 84254900 ساير جهارچرخهاي بالاکشنده که در جاي ديگرمذکور نباشند 218 86,537,925 Rls. 2,060 $
27 1 1398 جلفا چين 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير و فرآورده هاي آن از پليمرهاي پروپيلن 152 86,426,481 Rls. 2,058 $
28 1 1398 جلفا چين 85122020 دستگاه هاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 193 79,583,772 Rls. 1,895 $
29 1 1398 جلفا چين 84821000 بلبرينگ. 185 74,820,984 Rls. 1,782 $
30 1 1398 جلفا چين 40093100 لوله وشيلنگ از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده يا جور شده فقط با مواد نسجي بدون لوا زم و ملحقات 191 62,850,411 Rls. 1,497 $
31 1 1398 جلفا چين 84831020 بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات راهسازي و کشاورزي 662 59,447,520 Rls. 1,415 $
32 1 1398 جلفا چين 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 63 50,335,614 Rls. 1,198 $
33 1 1398 جلفا چين 85119000 اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع و وصل آن ها مشمول شماره 8511 80 48,688,920 Rls. 1,159 $
34 1 1398 جلفا چين 83099090 سايردر، درپوش و سرپوش، درپوش پاره شونده براي بطري درپوش پيچي بشكه، مهر و موم و ساير متفرغات بسته بندي، از فلزات معمولي غير مذکور در جاي ديگر 70 48,392,337 Rls. 1,152 $
35 1 1398 جلفا چين 87089429 ساير اجزاء و قطعات بجز براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 377 42,861,810 Rls. 1,021 $
36 1 1398 جلفا چين 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 18 31,312,530 Rls. 746 $
37 1 1398 جلفا چين 40101900 تسمه نقاله.. از کائوچوي ولکانيزه که در جاي ديگر مذکور نباشد 34 23,875,335 Rls. 568 $
38 1 1398 جلفا چين 84818065 ترموستات خودرو (شير ترموستاتيک) 50 21,802,620 Rls. 519 $
39 1 1398 جلفا چين 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 136 13,555,542 Rls. 323 $
40 1 1398 جلفا چين 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه و سوئيچهاي قطع و وصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت و بالاتر 7 12,090,915 Rls. 288 $
41 1 1398 جلفا چين 84841020 درزگير و واشرهاي همانند ازورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون وکاميونت، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 3 12,086,235 Rls. 288 $
42 1 1398 جلفا چين 85363020 کليدهاي قطع و وصل دوطرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3 7,251,741 Rls. 173 $
43 1 1398 جلفا چين 73181510 پيچها و پيچهاي مهره خورحتي بامهره ها يا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل، حديدشده 12 4,340,970 Rls. 103 $
44 1 1398 جلفا چين 87083029 ترمزها و ترمزها ی خودمها ر و غير از لنت هاي ترمز سوارشده و غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي 20 3,649,569 Rls. 87 $
45 1 1398 جلفا چين 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 6 1,376,100 Rls. 33 $
46 1 1398 جلفا چين 90292023 پانل نشانگر داراي ادوات سنجش از قبيل سرعت سنج، كيلومتر شمار، دورسنج موتور و غيره براي کاميون و ا توبوس 0 975,780 Rls. 23 $
47 1 1398 جلفا چين 87089229 لوله هاي اگزوز و قطعات مربوطه براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1 944,505 Rls. 22 $
مجموع کل
33,600,953,117 ريال
مجموع کل
800,021 دلار
[1]