آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 جلفا فدراسيون روسيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن. 21,437 12,788,953,527 Rls. 304,499 $
مجموع کل
12,788,953,527 ريال
مجموع کل
304,499 دلار
[1]