آمار کل " واردات از" کشور (لوکزامبورگ) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تهران امور واردات لوکزامبورگ 39061000 پلي متاكريلات متيل، به اشکال ا بتدا ئي 14,640 19,902,345,984 Rls. 473,865 $
2 1 1398 تهران امور واردات لوکزامبورگ 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 21,000 9,157,100,400 Rls. 218,026 $
3 1 1398 تهران امور واردات لوکزامبورگ 29181590 ساير املاح و ا سترهاي اسيدسيتريک غير مذکور 8,100 8,638,103,250 Rls. 205,669 $
4 1 1398 تهران امور واردات لوکزامبورگ 29362210 ويتامين b1(تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 2,000 7,482,227,200 Rls. 178,148 $
5 1 1398 تهران امور واردات لوکزامبورگ 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 4,200 5,718,961,117 Rls. 136,167 $
6 1 1398 تهران امور واردات لوکزامبورگ 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آن ها، مخلوط نشده 1,000 4,264,852,579 Rls. 101,544 $
7 1 1398 تهران امور واردات لوکزامبورگ 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 1,020 3,418,840,404 Rls. 81,400 $
8 1 1398 تهران امور واردات لوکزامبورگ 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني و فرآورده ها بر اساس ا ين مواد به غير ازخمير پيگمنت چاپ پارچه 1,000 2,880,326,400 Rls. 68,579 $
9 1 1398 تهران امور واردات لوکزامبورگ 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن، مخلوط نشده 600 2,202,197,519 Rls. 52,433 $
10 1 1398 تهران امور واردات لوکزامبورگ 29362800 ويتامين E و مشتقات آن، مخلوط نشده 8,750 2,200,299,079 Rls. 52,388 $
11 1 1398 تهران امور واردات لوکزامبورگ 21069010 استابيلايزر 12,000 2,135,745,000 Rls. 50,851 $
12 1 1398 تهران امور واردات لوکزامبورگ 28112200 دي اکسيد سيليسيم 3,960 1,632,921,444 Rls. 38,879 $
13 1 1398 تهران امور واردات لوکزامبورگ 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 4,500 969,872,654 Rls. 23,092 $
14 1 1398 تهران امور واردات لوکزامبورگ 29362400 اسيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آن ها مخلوط نشده 1,100 925,733,924 Rls. 22,041 $
15 1 1398 تهران امور واردات لوکزامبورگ 29362500 ويتامين6 b، مشتقات آن، مخلوط نشده 350 834,846,109 Rls. 19,877 $
مجموع کل
72,364,373,063 ريال
مجموع کل
1,722,959 دلار
[1]