آمار کل " واردات از" کشور (فنلاند) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تهران امور واردات فنلاند 38151200 کاتاليزورهاي تقويت شده بافلز گرا نبهاياترکيبات فلز گرا نبها بعنوا ن ماده فعال 6,313 76,330,899,943 Rls. 1,817,402 $
2 1 1398 تهران امور واردات فنلاند 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate) بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده (coating) 1,013 5,442,376,600 Rls. 129,580 $
مجموع کل
81,773,276,543 ريال
مجموع کل
1,946,982 دلار
[1]