آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تهران امور واردات فدراسيون روسيه 84798100 ماشين ها براي عمل آوردن فلزات، هم چنين دستگاه هاي بوبين پيچي سيم برق 86,112 13,403,223,705 Rls. 319,124 $
2 1 1398 تهران امور واردات فدراسيون روسيه 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار، که در جاي ديگر گفته نشده ا ست. 4,400 3,791,104,845 Rls. 90,264 $
3 1 1398 تهران امور واردات فدراسيون روسيه 54021910 نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 17,969 2,253,170,662 Rls. 53,647 $
4 1 1398 تهران امور واردات فدراسيون روسيه 84314300 اجزاء و قطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين يا چاه کندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 440 2,152,929,199 Rls. 51,260 $
5 1 1398 تهران امور واردات فدراسيون روسيه 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 17,400 2,082,915,840 Rls. 49,593 $
مجموع کل
23,683,344,251 ريال
مجموع کل
563,888 دلار
[1]