آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تهران امور واردات سوئيس 84619000 ماشين هاي ا بزا ر براي کار بر روي فلزات ا ز طريق بردا شتن فلز يا سرمتها، غير مذکور در جاي ديگر 4,900 18,992,812,800 Rls. 452,210 $
2 1 1398 تهران امور واردات سوئيس 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده)، ساير موجودا ت تک سلولي، مرده 29,000 13,890,638,790 Rls. 330,729 $
3 1 1398 تهران امور واردات سوئيس 39129000 سلولز و مشتقات شيميايي آن، غير مذکور و مشمول در جاي ديگربه اشکال ا بتدا ئي 12,870 11,439,502,935 Rls. 272,369 $
4 1 1398 تهران امور واردات سوئيس 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات داروسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 800 10,217,336,964 Rls. 243,270 $
5 1 1398 تهران امور واردات سوئيس 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 7,172 9,119,802,010 Rls. 217,138 $
6 1 1398 تهران امور واردات سوئيس 34029020 پاك كننده هاي صنعتي 46,020 5,703,138,819 Rls. 135,789 $
7 1 1398 تهران امور واردات سوئيس 38089323 ـکلرید ازون/حشره‌كش‌ها، ضدجوندگان، قارچ‌كش‌ها، علف‌كش‌ها، كندكننده‌ها يا بازدارنده‌هاي جوانه زدن و تنظيم‌كننده‌هاي رشد نباتات، گندزداها و محصولات همانند، عرضه شده به اشكال يا بسته‌بندي‌هاي خرده فروشي يا به صورت فرآورده‌ يا به شكل اشياء از قبيل نوار، فتيله 10,010 5,298,068,160 Rls. 126,144 $
8 1 1398 تهران امور واردات سوئيس 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 6,440 4,668,208,147 Rls. 111,148 $
9 1 1398 تهران امور واردات سوئيس 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 800 2,769,047,749 Rls. 65,930 $
10 1 1398 تهران امور واردات سوئيس 84219900 اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها 20 2,356,768,428 Rls. 56,114 $
11 1 1398 تهران امور واردات سوئيس 21069080 مكمل غذايي 2,026 1,373,301,820 Rls. 32,698 $
12 1 1398 تهران امور واردات سوئيس 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 450 1,326,534,950 Rls. 31,584 $
13 1 1398 تهران امور واردات سوئيس 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 1,300 1,296,572,544 Rls. 30,871 $
14 1 1398 تهران امور واردات سوئيس 90251990 ساير دماسنج ها، اذرسنجها، توا م نشده با ساير آلات، غير مذکور در جاي ديگر 205 891,249,216 Rls. 21,220 $
15 1 1398 تهران امور واردات سوئيس 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 31 668,534,400 Rls. 15,918 $
16 1 1398 تهران امور واردات سوئيس 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 5 249,064,400 Rls. 5,930 $
17 1 1398 تهران امور واردات سوئيس 39269030 مصنوعات از مواد پلاستيكي جهت مصارف پزشکي 175 139,550,987 Rls. 3,323 $
18 1 1398 تهران امور واردات سوئيس 13023900 لعاب ها و مواد غليظ کننده، مشتق ا ز محصولات نباتي غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 55 68,428,261 Rls. 1,629 $
19 1 1398 تهران امور واردات سوئيس 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ يا حفرزمين غير ازرديف 82071300، به انضمام اجزا و قطعات 40 11,918,592 Rls. 284 $
مجموع کل
90,480,479,972 ريال
مجموع کل
2,154,298 دلار
[1]