آمار کل " واردات از" کشور (سوئد) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تهران امور واردات سوئد 84179000 اجزاء و قطعات کوره ها و تنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غير برقي 6,412 38,190,417,132 Rls. 909,296 $
2 1 1398 تهران امور واردات سوئد 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 14,466 14,505,472,674 Rls. 345,368 $
3 1 1398 تهران امور واردات سوئد 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 4,455 6,947,787,184 Rls. 165,424 $
4 1 1398 تهران امور واردات سوئد 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز 2,998 4,146,300,722 Rls. 98,722 $
5 1 1398 تهران امور واردات سوئد 84099960 "براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت" 1,058 3,592,999,482 Rls. 85,548 $
6 1 1398 تهران امور واردات سوئد 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 1,933 3,280,027,312 Rls. 78,096 $
7 1 1398 تهران امور واردات سوئد 39081010 انواع آميزه بر پايه پلي آميد 6 و6/6 به اشكال ابتدايي 16,475 2,893,726,992 Rls. 68,898 $
8 1 1398 تهران امور واردات سوئد 84212190 ـ ـ ـ ساير 5,746 2,618,755,872 Rls. 62,351 $
9 1 1398 تهران امور واردات سوئد 84659900 ماشين ا بزا ر، غير مذکور در جاي ديگر، براي کار روي چوب، چوب پنبه، استخوان، کائوچوي سفت شده، مواد پلا ستيكي سخت و غيره 15,900 1,872,181,500 Rls. 44,576 $
10 1 1398 تهران امور واردات سوئد 84133020 پمپ سوخت خودروهاي بنزيني انژكتوري 1,275 1,433,389,467 Rls. 34,128 $
11 1 1398 تهران امور واردات سوئد 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 536 1,431,145,726 Rls. 34,075 $
12 1 1398 تهران امور واردات سوئد 84835000 چرخ لنگر و قرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره). 585 1,003,853,710 Rls. 23,901 $
13 1 1398 تهران امور واردات سوئد 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 206 812,999,954 Rls. 19,357 $
14 1 1398 تهران امور واردات سوئد 84813000 شير يکطرفه (غير قابل برگشت) 240 539,965,140 Rls. 12,856 $
15 1 1398 تهران امور واردات سوئد 90321000 ترموستات 121 366,886,728 Rls. 8,736 $
16 1 1398 تهران امور واردات سوئد 73181510 پيچها و پيچهاي مهره خورحتي بامهره ها يا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل، حديدشده 189 284,345,140 Rls. 6,770 $
17 1 1398 تهران امور واردات سوئد 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 335 257,917,858 Rls. 6,141 $
مجموع کل
84,178,172,593 ريال
مجموع کل
2,004,243 دلار
[1]