آمار کل " واردات از" کشور (بلژيک) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تهران امور واردات بلژيک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 30,000 11,706,051,550 Rls. 278,715 $
2 1 1398 تهران امور واردات بلژيک 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 37,440 5,556,445,104 Rls. 132,296 $
3 1 1398 تهران امور واردات بلژيک 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 11,655 4,669,061,120 Rls. 111,168 $
4 1 1398 تهران امور واردات بلژيک 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 8,100 4,324,985,600 Rls. 102,976 $
5 1 1398 تهران امور واردات بلژيک 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 8,575 3,939,756,800 Rls. 93,804 $
6 1 1398 تهران امور واردات بلژيک 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 2,500 3,531,756,800 Rls. 84,089 $
7 1 1398 تهران امور واردات بلژيک 84805000 قالب براي شيشه. 2,109 1,894,932,060 Rls. 45,118 $
8 1 1398 تهران امور واردات بلژيک 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 3,000 1,877,557,160 Rls. 44,704 $
9 1 1398 تهران امور واردات بلژيک 39233090 قرابه بطري تنگ و همانند از مواد پلاستيکي 56 406,057,600 Rls. 9,668 $
10 1 1398 تهران امور واردات بلژيک 84212110 ـ ـ ـ فيلترهاي مخصوص دستگاه تصفیه آب 200 282,351,680 Rls. 6,723 $
11 1 1398 تهران امور واردات بلژيک 84219900 اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها 25 9,443,200 Rls. 225 $
مجموع کل
38,198,398,674 ريال
مجموع کل
909,486 دلار
[1]