آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 84589900 ماشين هاي ترا ش براي بردا شتن فلز،(غير ازانواع کنترل شماره اي) غير مذكور در جاي ديگر 270,276 143,142,376,000 Rls. 3,408,152 $
2 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 346,287 75,325,515,673 Rls. 1,793,466 $
3 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 4,755 42,759,284,203 Rls. 1,018,078 $
4 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 32,442 20,276,703,284 Rls. 482,779 $
5 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي) 5,273 13,474,431,757 Rls. 320,820 $
6 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 69039090 سايراشياءسراميکي نسوز غير مذکور در جاي ديگر 21,473 13,123,267,729 Rls. 312,459 $
7 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1 66,180 11,012,265,600 Rls. 262,198 $
8 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 84099110 کيت کامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 6,182 10,710,537,075 Rls. 255,013 $
9 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 33059000 ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو 28,418 9,839,259,639 Rls. 234,268 $
10 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 40051000 کائوچوي مخلوط شده، که به آن دوده کربن يا سيليس اضافه شده باشد، ولکانيزه نشده 86,240 8,923,868,320 Rls. 212,473 $
11 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 84805000 قالب براي شيشه. 6,411 8,889,338,005 Rls. 211,650 $
12 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 22,887 8,065,641,132 Rls. 192,039 $
13 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 39204360 فيلمpvc قابل ا نعطاف وا رده توسطوا حدهاي توليد کننده حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 32,000 7,898,432,000 Rls. 188,058 $
14 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 85013200 الكتروموتورها و ژنرا تورها با جريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750 وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 16,720 7,250,016,800 Rls. 172,619 $
15 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 85016200 ژنرا تورها با جريان متناوب (آلترناتورها) به قدرت بيشترا ز75 کيلوولت آمپروحدا کثر375 کيلو ولت آمپر 41,609 7,103,764,720 Rls. 169,137 $
16 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 84199010 اجزاء و قطعات تعرفه 84181190 3,936 6,871,038,019 Rls. 163,596 $
17 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 84804100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي فلزات يا کربورهاي فلزي. 8,900 5,955,433,050 Rls. 141,796 $
18 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 4,586 5,814,672,399 Rls. 138,445 $
19 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 6,297 5,447,384,586 Rls. 129,699 $
20 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 21069020 امولسيفاير 20,000 5,373,747,392 Rls. 127,946 $
21 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسور شامل الکتروموتور،جعبه دنده، پولي و ترمز بر روي يک پايه مشترک با موتوربرقي 62,685 5,189,982,720 Rls. 123,571 $
22 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 85016100 ژنرا تورها باجريان متناوب (آلترناتورها) به قدرت حدا کثر 75 کيلوولت آمپر KVA 22,752 4,944,553,952 Rls. 117,727 $
23 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 68042100 سنگ آسياب، سنباده ياچرخ تراش، ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 1,500 4,867,704,320 Rls. 115,898 $
24 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 85044060 انواع UPS 7,007 4,780,171,490 Rls. 113,813 $
25 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت و بيشتر از 1000ولت 4,729 4,679,458,413 Rls. 111,416 $
26 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 11,355 4,663,864,800 Rls. 111,044 $
27 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 39069040 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 36,000 4,483,660,800 Rls. 106,754 $
28 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر 2,085 4,474,561,182 Rls. 106,537 $
29 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 6,003 4,273,485,889 Rls. 101,750 $
30 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 1,780 4,174,250,368 Rls. 99,387 $
31 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 85016300 ژنرا تورها با جريان متناوب (آلترناتورها) به قدرت بيشترا ز KVA 375 و حدا کثر KVA 750 23,252 4,166,414,864 Rls. 99,201 $
32 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 83024190 يراق ها، اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 8,432 3,885,861,751 Rls. 92,521 $
33 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 22,750 3,843,462,144 Rls. 91,511 $
34 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 7,058 3,717,605,287 Rls. 88,515 $
35 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,414 3,500,995,860 Rls. 83,357 $
36 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 90322000 مانوستات 3,402 3,486,238,938 Rls. 83,006 $
37 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 14,520 3,474,782,906 Rls. 82,733 $
38 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 90328990 ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور 723 3,403,104,600 Rls. 81,026 $
39 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 87019220 ـ ـ ـ تراکتورهای باغی کمرشکن 10,200 3,394,390,000 Rls. 100,006 $
40 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 17021900 لاکتوز و شربت لاکتوز داراي کمتر از 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 16,125 3,364,637,440 Rls. 80,110 $
41 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 39269030 مصنوعات از مواد پلاستيكي جهت مصارف پزشکي 4,700 3,230,316,800 Rls. 76,912 $
42 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 22,740 3,210,104,016 Rls. 76,431 $
43 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 84158300 ماشينها و دستگاه هاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 2,840 3,163,660,864 Rls. 75,325 $
44 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 85319090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي مشمول رديف 8531 681 3,109,107,498 Rls. 74,026 $
45 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 90221310 دستگاه را ديوگرافي تک دندا ن 1,125 3,069,065,565 Rls. 73,074 $
46 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 21069080 مكمل غذايي 1,200 2,809,693,834 Rls. 66,897 $
47 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 2,483 2,790,147,613 Rls. 66,432 $
48 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 32064910 گرانول مستربچ 19,625 2,785,012,152 Rls. 66,310 $
49 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 84145990 ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 7,662 2,771,679,585 Rls. 65,992 $
50 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 38089223 ـزینب/حشره‌كش‌ها، ضدجوندگان، قارچ‌كش‌ها، علف‌كش‌ها، كندكننده‌ها يا بازدارنده‌هاي جوانه زدن و تنظيم‌كننده‌هاي رشد نباتات، گندزداها و محصولات همانند، عرضه شده به اشكال يا بسته‌بندي‌هاي خرده فروشي يا به صورت فرآورده‌ يا به شكل اشياء از قبيل نوار، فتيله و شمع 14,784 2,722,361,242 Rls. 64,818 $
51 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 21,477 2,497,347,930 Rls. 59,461 $
52 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 28332500 سولفات ها از مس 20,000 2,331,932,400 Rls. 55,522 $
53 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 83,600 2,323,130,760 Rls. 55,313 $
54 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 72125010 با پوشش آلومبنايز 39,157 2,276,070,339 Rls. 54,192 $
55 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 84198100 دستگاه هاي غيرخانگي، براي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم، پختن ياگرم کردن غذا 3,855 2,272,223,852 Rls. 54,101 $
56 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 84819040 اجزاء و قطعات شيرالات بهداشتي مشمول رديف 84818010 2,013 1,772,559,298 Rls. 42,204 $
57 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 1,150 1,723,277,056 Rls. 41,030 $
58 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 39073020 ـ ـ ـ به شکل گرانول و یا فلس (رزین اپوکسی) 14,000 1,658,895,000 Rls. 39,498 $
59 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 84136030 تلمبه هاي حلزوني 2,932 1,649,390,299 Rls. 39,271 $
60 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 40103990 ساير تسمه و مجموعه تسمه هاي انتقال نيرو غير مذکور در جاي ديگر 845 1,610,396,883 Rls. 38,343 $
61 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 39094090 سايررزين هاي فنوليک به اشکال ا بتدا يي غير مذکور در جاي ديگر 20,000 1,581,736,000 Rls. 37,660 $
62 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا 500 kva بجز ترا نسفورماتور جريان و ولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 8,075 1,571,348,480 Rls. 37,413 $
63 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 85437090 سايردستگاه ها وماشينهاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 984 1,520,355,200 Rls. 36,199 $
64 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 48089000 سايرکاغذها ومقواهاي موج دا رشده، کرپ شده، چين دا ر، دا غ زده، نقش برجسته يا سورا خ شده، بصورت رول، يا ورق 10,000 1,477,398,000 Rls. 35,176 $
65 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 84425090 ساير حروف چاپ، کليشه، لوحه و ساير ادوات چاپ، غير مذکور در جاي ديگر 1,245 1,387,901,120 Rls. 33,045 $
66 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 77 1,281,684,305 Rls. 30,516 $
67 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريز و وسايل همانند 540 1,199,144,100 Rls. 28,551 $
68 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 84339090 اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي برداشت ... 4,644 1,184,925,000 Rls. 28,212 $
69 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 84192010 ا توکلاو دندانپزشکي تاحجم 24 ليتر 590 1,139,064,000 Rls. 27,121 $
70 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي و اجزاء و قطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 318 1,082,368,960 Rls. 25,771 $
71 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 94059990 ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 790 1,067,877,120 Rls. 25,426 $
72 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 605 1,004,212,320 Rls. 23,910 $
73 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 70101010 انواع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي) 18,792 996,288,498 Rls. 23,721 $
74 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 73182100 وا شرفنري و ساير وا شرهاي خاردا رفنري حديد نشده، ازچدن، اهن يافولاد 638 930,454,208 Rls. 22,154 $
75 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 2,700 911,918,280 Rls. 21,712 $
76 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 22090000 سرکه خوراکي و بدل سرکه خوراکي که از جوهر سرکه بدست مي آيد 36,507 905,641,310 Rls. 21,563 $
77 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 923 896,040,285 Rls. 21,334 $
78 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 84806000 قالب براي مواد معدني. 1,575 890,375,904 Rls. 21,200 $
79 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 84835000 چرخ لنگر و قرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره). 3,111 860,047,665 Rls. 20,477 $
80 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 38249990 --- سایر 4,050 847,071,360 Rls. 20,168 $
81 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 84562000 ماشين که بافرآيندا ولترا سونيک (ماوراء صوت)عمل مي کنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 174 759,705,440 Rls. 18,088 $
82 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 84483200 اجزاءو قطعات و متفرعات ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي، که در جاي ديگرمذکور نباشد 37 681,160,272 Rls. 16,218 $
83 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 32081070 ورني و روغن چاپ عکس برگردا ن روي چيني بر اساس پلي استرها 1,080 619,757,216 Rls. 14,756 $
84 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 90328100 آلات و دستگاه ها براي تنظيم يا کنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 380 617,613,519 Rls. 14,706 $
85 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 84313900 قطعات مربوط، ماشين آلات شماره 8428 (غير ازآسانسور، بالاکشنده هاي محفظه دا ريا پلکان متحرک) 120 595,929,600 Rls. 14,189 $
86 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 85369090 سايردستگاه هاي برقي براي قطع و وصل، تغيير يا حفاظت مدارهاي برقي، غير مذکوردر جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3,947 594,338,010 Rls. 14,151 $
87 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 70072900 شيشه ا يمني چند لايه، که در جاي ديگر ذکرنشده. 7,880 568,210,360 Rls. 13,529 $
88 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 72230000 مفتول ا ز فولاد زنگ نزن. 1,780 531,014,744 Rls. 12,643 $
89 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 85149000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 1,358 528,492,430 Rls. 12,583 $
90 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 09012190 قهوه بوداده کافئين نگرفته بجز رديفهاي 09012110و09011220 1,470 527,402,720 Rls. 12,557 $
91 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 3,000 469,601,984 Rls. 11,181 $
92 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 51 446,191,200 Rls. 10,624 $
93 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 59112000 پارچه براي ا لک، حتي دوخته و مهيا. 222 445,171,334 Rls. 10,599 $
94 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 40169990 ساير اشيا از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غير مذکور در جاي ديگر 271 433,266,056 Rls. 10,315 $
95 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,950 430,298,404 Rls. 10,245 $
96 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 84399900 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي ساختن يا تکميل کردن کاغذ يا مقواغير مذكور در جاي ديگر 235 419,278,080 Rls. 9,983 $
97 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر 416 412,217,871 Rls. 9,815 $
98 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 152 396,201,447 Rls. 9,433 $
99 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 85015210 الکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous) باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات، با جريان متناوب، چند فاز 737 383,204,745 Rls. 9,124 $
100 1 1398 تهران امور واردات ايتاليا 84669200 اجزاء و قطعات و متفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8465 1,649 382,520,424 Rls. 9,108 $
مجموع کل
582,779,966,064 ريال
مجموع کل
13,894,902 دلار