آمار کل " واردات از" کشور (اندونزي) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تهران امور واردات اندونزي 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 318,092 13,690,476,101 Rls. 325,964 $
مجموع کل
13,690,476,101 ريال
مجموع کل
325,964 دلار
[1]