آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تهران امور واردات اسپانيا 84149010 اجزاء و قطعات براي انواع بادزن 14,823 7,381,134,720 Rls. 175,741 $
2 1 1398 تهران امور واردات اسپانيا 30042011 ساير داروهاي داراي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 21,312 5,500,686,360 Rls. 130,969 $
3 1 1398 تهران امور واردات اسپانيا 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 44,000 4,696,482,560 Rls. 111,821 $
4 1 1398 تهران امور واردات اسپانيا 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 10,080 4,045,466,880 Rls. 96,321 $
5 1 1398 تهران امور واردات اسپانيا 29252990 ساير ايمين ها ومشتقات آن ها، املاح آن ها غير از متفورمين وکلرودي مفورم 9,000 3,481,707,840 Rls. 82,898 $
6 1 1398 تهران امور واردات اسپانيا 29225090 سايرا مينو الکل- فنل ها، ا مينو-اسيد-فنل هاو ساير ترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غير مذکور 1,000 1,865,032,000 Rls. 44,406 $
7 1 1398 تهران امور واردات اسپانيا 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن) 2,630 1,602,388,480 Rls. 38,152 $
8 1 1398 تهران امور واردات اسپانيا 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 4,236 1,455,877,091 Rls. 34,664 $
9 1 1398 تهران امور واردات اسپانيا 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 7,133 1,449,477,572 Rls. 34,511 $
10 1 1398 تهران امور واردات اسپانيا 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غير مذکور 754 1,257,450,846 Rls. 29,939 $
11 1 1398 تهران امور واردات اسپانيا 52052400 نخ يك لا، از الياف شانه زده، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي كمتر از 125 دسي تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 8,225 1,230,918,759 Rls. 29,308 $
12 1 1398 تهران امور واردات اسپانيا 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد، که در جاي ديگرگفته نشده. 2,280 1,207,561,472 Rls. 28,751 $
13 1 1398 تهران امور واردات اسپانيا 33059000 ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو 5,440 1,002,448,744 Rls. 23,868 $
14 1 1398 تهران امور واردات اسپانيا 30051020 هندي پلاست 2,216 763,394,426 Rls. 18,176 $
15 1 1398 تهران امور واردات اسپانيا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 600 454,726,818 Rls. 10,827 $
16 1 1398 تهران امور واردات اسپانيا 84099960 "براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت" 700 383,097,600 Rls. 9,121 $
17 1 1398 تهران امور واردات اسپانيا 32041290 موادرنگي اسيدي حتي متاليزه وفرآورده هابر اساس اين مواد، فرآورده هاي مواد رنگي دندانه، غير مذكور در جاي ديگر 750 366,632,240 Rls. 8,729 $
18 1 1398 تهران امور واردات اسپانيا 39051200 پلي استات وينيل بصورت ديسپرسيون مايع 3,960 335,252,966 Rls. 7,982 $
19 1 1398 تهران امور واردات اسپانيا 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 150 296,280,400 Rls. 7,054 $
20 1 1398 تهران امور واردات اسپانيا 32081010 پوشش ورنگ ها بر اساس پلي استرها 1,250 259,451,920 Rls. 6,177 $
21 1 1398 تهران امور واردات اسپانيا 92099100 اجزاء و قطعات و متفرعات پيانو 800 256,194,478 Rls. 6,100 $
22 1 1398 تهران امور واردات اسپانيا 33051000 شامپوها 1,773 224,143,574 Rls. 5,337 $
23 1 1398 تهران امور واردات اسپانيا 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتر از 255 ميلي مترباشد 952 201,674,235 Rls. 4,802 $
مجموع کل
39,717,481,981 ريال
مجموع کل
945,654 دلار
[1]