آمار کل " واردات از" کشور (اسلواکي) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تهران امور واردات اسلواکي 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 287,475 12,369,802,646 Rls. 294,519 $
2 1 1398 تهران امور واردات اسلواکي 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق و زبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها) بدون كنترل شماره اي 360 6,282,584,000 Rls. 149,585 $
3 1 1398 تهران امور واردات اسلواکي 76042900 ميله و ساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 9 44,023,254 Rls. 1,048 $
مجموع کل
18,696,409,900 ريال
مجموع کل
445,152 دلار
[1]