آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تهران امور واردات اتريش 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 3,210 38,616,399,082 Rls. 919,438 $
2 1 1398 تهران امور واردات اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 43,413 34,920,292,576 Rls. 831,436 $
3 1 1398 تهران امور واردات اتريش 21069080 مكمل غذايي 19,073 21,197,487,276 Rls. 504,703 $
4 1 1398 تهران امور واردات اتريش 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 20,220 19,528,329,216 Rls. 464,960 $
5 1 1398 تهران امور واردات اتريش 30044090 سايرداروهاي حاوي آلکالوئيدها يا مشتقات آن ها فاقد هورمونها يا محصولات 2937 يا آنتي بيوتيكها که توليد داخلي ندارند 2,194 10,944,268,566 Rls. 362,597 $
6 1 1398 تهران امور واردات اتريش 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 370 4,222,563,145 Rls. 100,537 $
7 1 1398 تهران امور واردات اتريش 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 9,000 3,922,233,120 Rls. 93,387 $
8 1 1398 تهران امور واردات اتريش 90183910 سوند فولي دورا هه (FOLEY Catheter Twoway) 2,895 3,754,272,600 Rls. 89,387 $
9 1 1398 تهران امور واردات اتريش 38123990 ـ ـ ـ ساير 44,000 2,961,364,560 Rls. 70,508 $
10 1 1398 تهران امور واردات اتريش 68141000 صفحه، ورق ونوا ر ا زميکاي فشرده يا دوباره ساخته شده، حتي روي تكيه گاه ازكاغذ، مقوا يا ساير مواد 2,300 2,657,075,820 Rls. 63,264 $
11 1 1398 تهران امور واردات اتريش 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 1,600 2,605,378,880 Rls. 62,033 $
12 1 1398 تهران امور واردات اتريش 04022110 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمتر با ميزا ن مواد چرب ا ز5/1%بيشتر باشد 1,862 2,451,893,692 Rls. 58,378 $
13 1 1398 تهران امور واردات اتريش 90200000 ساير وسايل تنفسي و ماسکهاي گاز، بجز ماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي و فيلترهاي قابل تعويض. 435 2,238,442,975 Rls. 53,296 $
14 1 1398 تهران امور واردات اتريش 34021130 الكيل بنزن سولفونه 12,150 2,220,119,928 Rls. 52,860 $
15 1 1398 تهران امور واردات اتريش 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 20,400 1,833,181,125 Rls. 43,647 $
16 1 1398 تهران امور واردات اتريش 39061000 پلي متاكريلات متيل، به اشکال ا بتدا ئي 360 1,259,148,702 Rls. 29,980 $
17 1 1398 تهران امور واردات اتريش 39069099 ساير پليمرهاي ا کريليک به اشکال ا بتدا يي غير مذکور 360 636,589,107 Rls. 15,157 $
18 1 1398 تهران امور واردات اتريش 39204370 فيلم pvdc پلي وينبيل دي كلرايد قابل انعطاف وارده توسط واحدهاي توليدکننده دارو حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 1,500 613,317,180 Rls. 14,603 $
19 1 1398 تهران امور واردات اتريش 38249990 --- سایر 30 459,755,640 Rls. 10,947 $
20 1 1398 تهران امور واردات اتريش 29054420 پودرسوربيتول 2,500 404,287,000 Rls. 9,626 $
21 1 1398 تهران امور واردات اتريش 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 5,100 308,672,962 Rls. 7,349 $
22 1 1398 تهران امور واردات اتريش 39204360 فيلمpvc قابل ا نعطاف وا رده توسطوا حدهاي توليد کننده حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 1,256 293,662,333 Rls. 6,992 $
23 1 1398 تهران امور واردات اتريش 84419000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي کارکردن روي خميرکاغذ، کاغذ يا مقوا غير مذکور در جاي ديگر 63 259,404,704 Rls. 6,176 $
24 1 1398 تهران امور واردات اتريش 29252990 ساير ايمين ها ومشتقات آن ها، املاح آن ها غير از متفورمين وکلرودي مفورم 50 80,954,000 Rls. 1,927 $
25 1 1398 تهران امور واردات اتريش 85013190 سايرالكتروموتورها و ژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجز رديف 85013110 400 70,944,000 Rls. 1,689 $
26 1 1398 تهران امور واردات اتريش 84135090 ساير تلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني و يا ديافرا گمي 200 47,216,000 Rls. 1,124 $
27 1 1398 تهران امور واردات اتريش 28342990 ساير نيتراتها بجز پتاسيم و نيترات آمونيم انفجاري 100 19,317,500 Rls. 587 $
28 1 1398 تهران امور واردات اتريش 85049000 اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي 2 9,973,548 Rls. 237 $
مجموع کل
158,536,545,237 ريال
مجموع کل
3,876,825 دلار
[1]