آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (بندر امیرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 68,187,228 717,193,121,779 Rls. 17,076,027 $
2 1 1398 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 11,590,359 385,310,858,141 Rls. 9,174,070 $
3 1 1398 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 85269190 ساير دستگاه هاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 42,200 227,614,716,000 Rls. 5,419,398 $
4 1 1398 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 20,488,011 213,963,237,208 Rls. 5,094,361 $
5 1 1398 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 15071000 روغن خام سويا، حتي صمغ گرفته 2,494,974 82,876,798,845 Rls. 1,973,257 $
6 1 1398 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 29261000 اكريلونيتريل 385,080 32,326,534,107 Rls. 769,679 $
7 1 1398 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 28152000 هيدروکسيدپتاسيم (پتاس سوزآور) 300,000 11,209,152,000 Rls. 266,885 $
8 1 1398 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 36,838 1,059,310,153 Rls. 25,222 $
مجموع کل
1,671,553,728,233 ريال
مجموع کل
39,798,899 دلار
[1]