آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (بندر امیرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بندر امیرآباد سوئيس 10059010 ذرت دامي 2,464,976 23,895,795,546 Rls. 568,947 $
2 1 1398 بندر امیرآباد سوئيس 10039000 جو به استثناي بذر 2,192,855 21,535,871,069 Rls. 512,759 $
مجموع کل
45,431,666,615 ريال
مجموع کل
1,081,706 دلار
[1]