آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (بندر امیرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بندر امیرآباد ترکيه 10059010 ذرت دامي 9,909,631 103,862,700,183 Rls. 2,472,921 $
مجموع کل
103,862,700,183 ريال
مجموع کل
2,472,921 دلار
[1]