آمار کل " واردات از" کشور (ترکمنستان) گمرک (بندر امیرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بندر امیرآباد ترکمنستان 27131200 کک نفت تکليس شده 1,599,640 25,066,880,000 Rls. 596,830 $
مجموع کل
25,066,880,000 ريال
مجموع کل
596,830 دلار
[1]