آمار کل " واردات از" کشور (بريتانيا) گمرک (بندر امیرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بندر امیرآباد بريتانيا 10039000 جو به استثناي بذر 1,405,260 15,277,480,826 Rls. 363,750 $
2 1 1398 بندر امیرآباد بريتانيا 10059010 ذرت دامي 400,000 4,309,458,800 Rls. 102,606 $
مجموع کل
19,586,939,626 ريال
مجموع کل
466,356 دلار
[1]