آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (بندر امیرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بندر امیرآباد اتريش 10039000 جو به استثناي بذر 2,899,502 29,099,289,090 Rls. 692,840 $
مجموع کل
29,099,289,090 ريال
مجموع کل
692,840 دلار
[1]