آمار کل " واردات از" کشور (دانمارک) گمرک (بندر امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بندر امام خمینی (ره) دانمارک 39073090 سايررزين هاي اپواکسيد به غير ا ز رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس وگرا نول) 144,000 29,510,114,000 Rls. 702,622 $
مجموع کل
29,510,114,000 ريال
مجموع کل
702,622 دلار
[1]