آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري کره) گمرک (بندر امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 72254010 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي بیش از 1200 ميليمتر 13,577,742 462,303,868,071 Rls. 11,007,235 $
2 1 1398 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 1,188,040 52,185,041,941 Rls. 1,242,501 $
3 1 1398 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,525,350 41,938,320,393 Rls. 998,531 $
4 1 1398 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 214,096 5,886,404,180 Rls. 140,152 $
مجموع کل
562,313,634,585 ريال
مجموع کل
13,388,419 دلار
[1]