آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (بندر امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بندر امام خمینی (ره) ترکيه 10059010 ذرت دامي 98,498,638 1,037,742,979,984 Rls. 24,708,164 $
2 1 1398 بندر امام خمینی (ره) ترکيه 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 688,085 145,921,112,537 Rls. 3,474,312 $
3 1 1398 بندر امام خمینی (ره) ترکيه 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 3,000,000 96,108,525,000 Rls. 2,288,298 $
مجموع کل
1,279,772,617,521 ريال
مجموع کل
30,470,774 دلار
[1]