آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بندر امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 165,451 594,553,799,011 Rls. 14,156,043 $
2 1 1398 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 104,380 66,346,525,296 Rls. 1,579,679 $
3 1 1398 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,857,700 38,165,170,299 Rls. 908,694 $
4 1 1398 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز داراي بيش از 1درصد ولي مساوي يا کمتر از 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 504,000 36,159,127,704 Rls. 860,932 $
5 1 1398 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84272011 سايرارابه هاي صفاف خودرو، نو، با ظرفيت ده تن و بالاتر 22,000 33,412,125,000 Rls. 795,527 $
6 1 1398 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن 504,000 25,535,618,640 Rls. 607,991 $
7 1 1398 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 2,213 20,220,433,891 Rls. 481,439 $
8 1 1398 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85429000 اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك 40 6,274,579,095 Rls. 149,395 $
9 1 1398 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي، ا شباع شده 85,690 4,495,038,273 Rls. 107,025 $
10 1 1398 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84819090 ساير اجزاء و قطعات شير و وسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 5,036 2,648,925,358 Rls. 63,070 $
11 1 1398 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 73181690 ساير مهره ها غير ازجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل، حديد شده، ازچدن، اهن يافولاد 22,925 1,097,439,617 Rls. 26,130 $
12 1 1398 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85319090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي مشمول رديف 8531 43 515,081,705 Rls. 12,264 $
13 1 1398 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84199040 --- اجزاء و قطعات داخلي برج­هاي تقطير، راکتورهاي شيميايي و مخازن جداسازي 4,250 472,960,000 Rls. 11,261 $
مجموع کل
829,896,823,889 ريال
مجموع کل
19,759,450 دلار
[1]