آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (بندر امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بندر امام خمینی (ره) اتريش 10039000 جو به استثناي بذر 58,543,762 726,589,645,518 Rls. 17,299,753 $
2 1 1398 بندر امام خمینی (ره) اتريش 10059010 ذرت دامي 10,000,000 100,334,000,000 Rls. 2,388,905 $
مجموع کل
826,923,645,518 ريال
مجموع کل
19,688,658 دلار
[1]