آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (بجنورد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بجنورد چين 38013000 خميرهاي كربن دار براي الكترودها و خميرهاي مشابه براي پوشش داخلي كوره ها 471,769 42,552,122,930 Rls. 1,013,146 $
2 1 1398 بجنورد چين 69032010 اشياء سراميکي نسوزداراي کمتر از45% وزني آلومين (Al2O3) باشد 356,000 7,845,918,820 Rls. 186,808 $
3 1 1398 بجنورد چين 69010090 سايرآجرها، بلوک، چهارگوش tiles و ساير محصولات سراميکي از آرد فسيل سيليي يا خاكهاي سيليسي همانند غير مذکور در جاي ديگر 21,840 3,788,266,240 Rls. 90,197 $
4 1 1398 بجنورد چين 94053010 مجموعه چراغ هاي الكتريكي كه با ديودهاي نورافشان (LED) كار مي كنند 21,802 3,409,832,800 Rls. 81,186 $
5 1 1398 بجنورد چين 85395000 لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع - نور (LED) 5,483 1,912,271,520 Rls. 45,530 $
6 1 1398 بجنورد چين 70199099 ساير واشياءساخته شده ا زالياف شيشه اي غير مذکور در جاي ديگر 450 197,623,000 Rls. 4,705 $
7 1 1398 بجنورد چين 86090000 کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل 12,600 118,718,400 Rls. 2,821 $
مجموع کل
59,824,753,710 ريال
مجموع کل
1,424,393 دلار
[1]