آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (بجنورد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بجنورد اتريش 73044900 لوله ها و پروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غير ازرديف 73044100 15,498 19,051,656,000 Rls. 453,611 $
2 1 1398 بجنورد اتريش 73072300 لوا زم وا تصالات براي جوشکاري لب به لب از فولاد زنگ نزن. 3,480 13,291,304,000 Rls. 316,460 $
مجموع کل
32,342,960,000 ريال
مجموع کل
770,071 دلار
[1]