آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بازرگان چين 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 83,520 12,020,191,920 Rls. 286,195 $
2 1 1398 بازرگان چين 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 90,318 11,466,652,840 Rls. 273,015 $
3 1 1398 بازرگان چين 68141000 صفحه، ورق ونوا ر ا زميکاي فشرده يا دوباره ساخته شده، حتي روي تكيه گاه ازكاغذ، مقوا يا ساير مواد 15,768 1,460,965,128 Rls. 34,785 $
4 1 1398 بازرگان چين 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 4,128 488,262,923 Rls. 11,625 $
مجموع کل
25,436,072,811 ريال
مجموع کل
605,620 دلار
[1]