آمار کل " واردات از" کشور (پاکستان) گمرک (بازارچه کوهک سراوان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بازارچه کوهک سراوان پاکستان 01022900 ساير حيوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 1,041,330 80,522,484,283 Rls. 1,917,203 $
2 1 1398 بازارچه کوهک سراوان پاکستان 01061390 سایر شترها 106,540 8,253,352,217 Rls. 196,507 $
مجموع کل
88,775,836,500 ريال
مجموع کل
2,113,710 دلار
[1]