آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (البرز(فرودگاه پيام))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 157,696 132,005,509,171 Rls. 3,142,988 $
2 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 2,827 16,014,545,757 Rls. 381,299 $
3 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) چين 85163100 موخشک کن هاي الکتروترميک 30,351 11,252,254,848 Rls. 267,911 $
4 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) چين 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 10,209 3,521,355,794 Rls. 83,842 $
5 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) چين 85044080 مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 8,503 3,170,639,920 Rls. 75,492 $
6 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) چين 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلز با کنترل شماره اي 7,978 3,067,004,000 Rls. 73,024 $
7 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 1,005 2,570,055,520 Rls. 61,191 $
8 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) چين 94059200 اجراء و قطعات ا ز پلاستيک، براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها 3,614 1,646,398,780 Rls. 39,200 $
9 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) چين 84219900 اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها 2,709 980,331,610 Rls. 23,341 $
10 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) چين 85340000 مدا رهاي چاپي 1,511 884,613,120 Rls. 21,062 $
11 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) چين 85399020 تيوپ وايراوت لامپ كم مصرف 2,684 601,273,000 Rls. 14,316 $
12 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) چين 94059990 ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 4,646 479,102,840 Rls. 11,407 $
13 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) چين 85169000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي الکترونيک مشمول رديف 8516 27 2,873,340 Rls. 68 $
مجموع کل
176,195,957,700 ريال
مجموع کل
4,195,141 دلار
[1]