آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (البرز(فرودگاه پيام))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84431600 ماشين آلات و دستگاه هاي چاپ فلکسوگرافيک 82,740 354,654,485,120 Rls. 8,444,154 $
2 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 21,366 188,879,701,000 Rls. 4,497,136 $
3 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1 150,519 49,300,063,920 Rls. 1,173,811 $
4 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 72107010 با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 101,037 4,726,292,176 Rls. 112,531 $
5 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 20,760 4,256,295,763 Rls. 101,340 $
6 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يا فولاد با گنجايش كمتر از 50ليتر 8,256 862,034,143 Rls. 20,525 $
مجموع کل
602,678,872,122 ريال
مجموع کل
14,349,497 دلار
[1]