آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (البرز(فرودگاه پيام))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 8,710 23,025,704,150 Rls. 548,231 $
2 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 69,615 9,361,099,142 Rls. 222,883 $
3 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 400 8,704,175,168 Rls. 207,242 $
4 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 900 1,032,780,630 Rls. 24,590 $
5 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 85043400 ترا نسفورماتورها به قدرت بيشترا ز KVA 500 24,000 163,571,722 Rls. 3,895 $
مجموع کل
42,287,330,812 ريال
مجموع کل
1,006,841 دلار
[1]