آمار کل " واردات از" کشور (لوکزامبورگ) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اصفهان لوکزامبورگ 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آن ها، مخلوط نشده 1,000 4,885,564,554 Rls. 116,323 $
2 1 1398 اصفهان لوکزامبورگ 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 2,200 4,554,293,796 Rls. 108,436 $
3 1 1398 اصفهان لوکزامبورگ 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 10,000 4,391,088,000 Rls. 104,550 $
4 1 1398 اصفهان لوکزامبورگ 29362800 ويتامين E و مشتقات آن، مخلوط نشده 10,000 2,613,755,352 Rls. 62,232 $
5 1 1398 اصفهان لوکزامبورگ 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 3,500 752,376,846 Rls. 17,914 $
6 1 1398 اصفهان لوکزامبورگ 29362400 اسيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آن ها مخلوط نشده 900 663,923,598 Rls. 15,808 $
7 1 1398 اصفهان لوکزامبورگ 29362210 ويتامين b1(تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 150 336,370,164 Rls. 8,009 $
مجموع کل
18,197,372,310 ريال
مجموع کل
433,272 دلار
[1]