آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اصفهان فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 185,800 20,218,585,244 Rls. 481,395 $
2 1 1398 اصفهان فرانسه 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آن ها، مخلوط نشده 975 5,558,078,682 Rls. 132,335 $
3 1 1398 اصفهان فرانسه 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 2,775 4,747,876,844 Rls. 113,044 $
4 1 1398 اصفهان فرانسه 29362800 ويتامين E و مشتقات آن، مخلوط نشده 11,800 3,420,080,060 Rls. 81,430 $
5 1 1398 اصفهان فرانسه 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن، مخلوط نشده 740 1,667,851,380 Rls. 39,711 $
6 1 1398 اصفهان فرانسه 29362400 اسيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آن ها مخلوط نشده 1,125 1,647,693,604 Rls. 39,231 $
7 1 1398 اصفهان فرانسه 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 334 1,479,335,166 Rls. 35,222 $
8 1 1398 اصفهان فرانسه 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 1,700 1,286,369,311 Rls. 30,629 $
9 1 1398 اصفهان فرانسه 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 4,225 1,103,755,348 Rls. 26,280 $
10 1 1398 اصفهان فرانسه 29362500 ويتامين6 b، مشتقات آن، مخلوط نشده 325 496,928,484 Rls. 11,832 $
11 1 1398 اصفهان فرانسه 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن، مخلوط نشده 150 439,592,400 Rls. 10,466 $
12 1 1398 اصفهان فرانسه 29362210 ويتامين b1(تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 225 378,552,964 Rls. 9,014 $
مجموع کل
42,444,699,487 ريال
مجموع کل
1,010,589 دلار
[1]