آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اصفهان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 225,166 19,569,622,807 Rls. 465,943 $
2 1 1398 اصفهان ترکيه 28352610 مونو كلسيم فسفات 600,000 16,147,872,000 Rls. 384,473 $
3 1 1398 اصفهان ترکيه 84452000 ماشين هاي ريسندگي مواد نسجي 215,910 11,901,450,000 Rls. 283,368 $
4 1 1398 اصفهان ترکيه 84304110 انواع دريل واگن تا شش اينچ 6,897 7,050,340,336 Rls. 167,865 $
5 1 1398 اصفهان ترکيه 48109200 ساير کاغذها و مقوا ها به صورت چندلا 240,483 6,245,054,930 Rls. 148,692 $
6 1 1398 اصفهان ترکيه 39076990 ـ ـ ـ سایر 40,000 5,076,218,700 Rls. 120,862 $
7 1 1398 اصفهان ترکيه 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 103,100 4,763,083,494 Rls. 113,407 $
8 1 1398 اصفهان ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 48,881 4,214,249,997 Rls. 100,339 $
9 1 1398 اصفهان ترکيه 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 95,901 3,970,813,113 Rls. 94,543 $
10 1 1398 اصفهان ترکيه 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 17,000 3,808,685,916 Rls. 90,683 $
11 1 1398 اصفهان ترکيه 84834010 انواع جعبه دنده (Gearbox) صنعتي (غيرخودرو) 7,714 3,343,738,320 Rls. 79,612 $
12 1 1398 اصفهان ترکيه 34039100 فرآورده ها براي عمل آوردن مواد نسجي و چرم پوستهاي نرم يا ساير مواد فاقد روغن هاي نفتي يا معدني 21,210 3,013,156,210 Rls. 71,742 $
13 1 1398 اصفهان ترکيه 84714190 ماشين خودکار دا ده پردا زي عددي با يک وا حد پردا زش و، ورود وخروج، بيش از KG10 غير مذکور در جاي ديگر 95 2,866,920,000 Rls. 68,260 $
14 1 1398 اصفهان ترکيه 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 5,200 2,556,746,400 Rls. 60,875 $
15 1 1398 اصفهان ترکيه 84314300 اجزاء و قطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين يا چاه کندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 1,795 2,376,759,008 Rls. 56,590 $
16 1 1398 اصفهان ترکيه 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,800 1,725,508,720 Rls. 41,084 $
17 1 1398 اصفهان ترکيه 84439990 قطعات وملحقات ماشين الات چاپ به استثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاو قطعات غيرالكتريكي و غيرالكترونيكي درچاپگر غير مذكور 599 1,428,628,032 Rls. 34,015 $
18 1 1398 اصفهان ترکيه 73042300 ساير لوله هاي حفاري غير ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز 4,889 1,029,119,936 Rls. 24,503 $
19 1 1398 اصفهان ترکيه 82077000 ا بزا رها براي فرزکردن. 45 842,152,576 Rls. 20,051 $
20 1 1398 اصفهان ترکيه 39073090 سايررزين هاي اپواکسيد به غير ا ز رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس وگرا نول) 5,350 778,025,248 Rls. 18,524 $
21 1 1398 اصفهان ترکيه 48221000 قرقره، ماسوره، دوک تكيه گاه هاي و همانند ازخميرکاغذ، کاغذ يا مقوا، براي پيچيدن نخهاي نسجي 18,962 759,776,736 Rls. 18,090 $
22 1 1398 اصفهان ترکيه 34021190 ساير موادآلي تانسيو اکتيف انيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 5,000 709,440,000 Rls. 16,891 $
23 1 1398 اصفهان ترکيه 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 495 385,462,400 Rls. 9,178 $
24 1 1398 اصفهان ترکيه 84669300 اجزاء و قطعات و متفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8456 لغايت 8461 415 341,855,488 Rls. 8,139 $
مجموع کل
104,904,680,367 ريال
مجموع کل
2,497,729 دلار
[1]