آمار کل " واردات از" کشور (بريتانيا) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اصفهان بريتانيا 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 87,023 78,503,431,320 Rls. 1,869,129 $
2 1 1398 اصفهان بريتانيا 96121000 نوا رماشين تحرير يا نوارهاي همانند، مرکب زده يا به نحو ديگري براي ا ثر گذا ري آماده شده، حتي سوارشده روي قرقره يا در كارتريچ 920 3,807,328,000 Rls. 90,651 $
3 1 1398 اصفهان بريتانيا 32049010 گرانول مستربچ (Master Bach) 1,500 2,095,154,100 Rls. 49,885 $
4 1 1398 اصفهان بريتانيا 84135090 ساير تلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني و يا ديافرا گمي 25 645,984,288 Rls. 15,381 $
5 1 1398 اصفهان بريتانيا 85015290 سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 128 363,752,064 Rls. 8,661 $
6 1 1398 اصفهان بريتانيا 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 235 266,693,438 Rls. 6,350 $
7 1 1398 اصفهان بريتانيا 85016300 ژنرا تورها با جريان متناوب (آلترناتورها) به قدرت بيشترا ز KVA 375 و حدا کثر KVA 750 90 248,629,680 Rls. 5,920 $
8 1 1398 اصفهان بريتانيا 90262000 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار 31 181,144,656 Rls. 4,313 $
9 1 1398 اصفهان بريتانيا 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 31 79,188,787 Rls. 1,885 $
10 1 1398 اصفهان بريتانيا 85393900 ساير لامپها و لوله هاي تخليه ا لکتريکي غير مذکور در جاي ديگر 317 27,763,008 Rls. 661 $
11 1 1398 اصفهان بريتانيا 84123100 موتورها و ماشين هاي محرک پنوماتيک، باحرکت خطي (سيلندرها) 6 25,874,368 Rls. 616 $
12 1 1398 اصفهان بريتانيا 85366990 ساير نري و مادگي براي ا تصال بجز کانکتور قابل نصب روي برد مدار چاپي خاص صنعت الکترونيک 35 8,395,005 Rls. 200 $
مجموع کل
86,253,338,714 ريال
مجموع کل
2,053,652 دلار
[1]