آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (اردبیل)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اردبیل ايتاليا 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 65,689 6,440,426,893 Rls. 153,344 $
2 1 1398 اردبیل ايتاليا 48043190 ساير کاغذها ومقواهاي کرا فت سفيد نشده به وزن مساوي يا کمتر از 150 گرم برمترمربع 98,553 4,536,962,959 Rls. 108,023 $
3 1 1398 اردبیل ايتاليا 38122090 ساير پلاستي سايزهاي مرکب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي بجزمخلوط هاي داراي دي بوتيل فتالات 22,700 3,039,860,512 Rls. 72,376 $
4 1 1398 اردبیل ايتاليا 32082040 مواد افزودني رنگ بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 521 122,654,136 Rls. 2,920 $
مجموع کل
14,139,904,500 ريال
مجموع کل
336,663 دلار
[1]