آمار کل " واردات از" کشور (روماني) گمرک (اراک)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اراک روماني 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع، مدور، غير ازرديف 73043100 958,603 54,704,126,726 Rls. 1,302,479 $
مجموع کل
54,704,126,726 ريال
مجموع کل
1,302,479 دلار
[1]