آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 آستارا امارات متحده عربي 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 158,516 43,549,759,336 Rls. 1,036,898 $
2 1 1398 آستارا امارات متحده عربي 10059010 ذرت دامي 1,238,050 12,234,975,261 Rls. 291,309 $
3 1 1398 آستارا امارات متحده عربي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 330,576 12,107,719,281 Rls. 288,279 $
4 1 1398 آستارا امارات متحده عربي 44071190 --- سایر 1,016,324 11,132,129,152 Rls. 265,051 $
5 1 1398 آستارا امارات متحده عربي 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 450,591 7,926,984,700 Rls. 188,738 $
6 1 1398 آستارا امارات متحده عربي 39089020 چيپس پلي آميد گريد نساجي به اشكال ابتدايي 19,800 2,329,731,872 Rls. 55,470 $
مجموع کل
89,281,299,602 ريال
مجموع کل
2,125,745 دلار
[1]