آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (گناوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 گناوه چين 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 184,309 20,632,760,083 Rls. 491,255 $
2 4 1397 گناوه چين 39211200 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 195,279 13,995,199,827 Rls. 332,088 $
3 9 1397 گناوه چين 87089421 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 12,227 12,725,983,400 Rls. 303,000 $
4 7 1397 گناوه چين 87085032 توپي محور (Hub) براي سواری و وانت 94,804 12,421,389,261 Rls. 295,272 $
5 7 1397 گناوه چين 84529020 ساير اجزاء و قطعات چرخ هاي دوزندگي 31,423 11,361,578,150 Rls. 270,514 $
6 6 1397 گناوه چين 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 84,923 11,026,030,836 Rls. 262,525 $
7 6 1397 گناوه چين 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 91,227 11,014,125,960 Rls. 262,241 $
8 5 1397 گناوه چين 85061020 قوه نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 63,100 10,497,589,960 Rls. 243,564 $
9 12 1397 گناوه چين 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوز بجز پمپ انژکتور 38,350 10,474,219,070 Rls. 249,386 $
10 12 1397 گناوه چين 87089429 ساير اجزاء و قطعات بجز براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 8,534 9,405,611,962 Rls. 223,943 $
11 8 1397 گناوه چين 39211200 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 130,400 9,334,560,704 Rls. 222,251 $
12 10 1397 گناوه چين 85269290 دستگاههاي کنترل از راه دور راديوئي 3,980 9,244,199,540 Rls. 220,100 $
13 5 1397 گناوه چين 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلمي AA متوسط C وبزرگ D بابي اكسيد منگنز 53,900 8,957,180,540 Rls. 207,823 $
14 7 1397 گناوه چين 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 43,031 8,483,135,360 Rls. 201,979 $
15 9 1397 گناوه چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 53,572 8,429,093,468 Rls. 200,692 $
16 7 1397 گناوه چين 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 58,800 8,103,645,000 Rls. 192,944 $
17 7 1397 گناوه چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 102,625 8,069,109,064 Rls. 192,121 $
18 2 1397 گناوه چين 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلمي AA متوسط C وبزرگ D بابي اكسيد منگنز 53,000 8,042,265,945 Rls. 213,351 $
19 9 1397 گناوه چين 87089429 ساير اجزاء و قطعات بجز براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 7,665 7,913,907,915 Rls. 188,425 $
20 8 1397 گناوه چين 87087031 براي سواري و وانت 52,463 7,657,401,542 Rls. 182,319 $
21 2 1397 گناوه چين 87089329 اجزا و قطعات کلاچ، بجز لنت کلاچ و بجز رديف شماره 87089321 27,146 7,142,117,877 Rls. 170,410 $
22 12 1397 گناوه چين 84099920 اجزاء و قطعات براي موتورهاي گازسوز 23,685 7,091,482,868 Rls. 168,845 $
23 9 1397 گناوه چين 95030080 سایر 52,378 7,040,650,760 Rls. 167,634 $
24 7 1397 گناوه چين 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولد گازي توليد همزمان برق و گرما 64,007 7,026,115,840 Rls. 167,287 $
25 3 1397 گناوه چين 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 63,600 6,871,158,000 Rls. 163,599 $
26 11 1397 گناوه چين 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 82,412 6,864,943,789 Rls. 163,451 $
27 7 1397 گناوه چين 83017000 کليدهايي که به تنهايي عرضه ميشوند ا زفلزمعمولي 49,418 6,711,779,200 Rls. 159,804 $
28 2 1397 گناوه چين 39211200 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 135,790 6,456,073,935 Rls. 154,889 $
29 2 1397 گناوه چين 95067000 اسکيت روي يخ و ا سکيت روي زمين، کفش هاي اسکيتينگ داراي ملحقات اسکيت 29,230 6,453,055,500 Rls. 154,156 $
30 12 1397 گناوه چين 87089321 اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 31,247 6,451,818,439 Rls. 153,615 $
31 3 1397 گناوه چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 49,377 6,179,813,055 Rls. 147,138 $
32 8 1397 گناوه چين 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولد گازي توليد همزمان برق و گرما 53,622 6,123,678,071 Rls. 145,802 $
33 8 1397 گناوه چين 87088011 كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 43,492 6,109,203,518 Rls. 145,457 $
34 4 1397 گناوه چين 84148010 واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor) 29,200 6,072,333,630 Rls. 143,334 $
35 11 1397 گناوه چين 96082000 قلم و قلمهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكهاي متخلخل 11,550 5,854,654,752 Rls. 139,397 $
36 4 1397 گناوه چين 87089329 اجزا و قطعات کلاچ، بجز لنت کلاچ و بجز رديف شماره 87089321 32,208 5,433,069,630 Rls. 128,993 $
37 2 1397 گناوه چين 42021900 رختدا ن، چمدا ن، کيف برک، کيف ا سناد، کيف مدرسه که در جاي ديگر مذکور نباشند 42,148 5,400,278,400 Rls. 128,578 $
38 9 1397 گناوه چين 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 50,346 5,342,835,344 Rls. 127,210 $
39 2 1397 گناوه چين 85269200 دستگاه هاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 2,297 5,238,100,000 Rls. 140,000 $
40 2 1397 گناوه چين 73239490 سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 61,400 5,171,766,240 Rls. 123,137 $
41 9 1397 گناوه چين 87083019 لنتهاي ترمزسوا ر شده، بجز ا ز انواع مورداستفاده در سواري وسواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي و قطعات مربوطه 47,500 5,132,952,093 Rls. 122,213 $
42 7 1397 گناوه چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 59,787 5,044,425,580 Rls. 120,106 $
43 2 1397 گناوه چين 94049000 اسباب تختخواب واشياء همانند (مانند لحاف،كوسن مخده، بالش) فنري يا نباشته شده يا ا زدا خل تجهيزشده با مواد، غير از تشک و کيسه خواب 58,000 4,933,950,000 Rls. 117,475 $
44 7 1397 گناوه چين 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 32,955 4,860,713,610 Rls. 115,730 $
45 8 1397 گناوه چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 56,545 4,784,274,000 Rls. 113,911 $
46 2 1397 گناوه چين 87085032 توپي محور (Hub) براي سواری و وانت 33,475 4,774,424,553 Rls. 126,143 $
47 3 1397 گناوه چين 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولد گازي توليد همزمان برق و گرما 33,150 4,723,563,350 Rls. 112,026 $
48 7 1397 گناوه چين 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 17,334 4,697,487,357 Rls. 111,845 $
49 9 1397 گناوه چين 38089990 ساير حشره كش ها غير مذكور 48,372 4,646,058,600 Rls. 110,620 $
50 1 1397 گناوه چين 73249000 لوا زم بهداشتي ياپاكيزگي واجزاءو قطعات آن ها از آهن ياا زچدن باازفولاد 38,060 4,589,975,104 Rls. 121,792 $
51 12 1397 گناوه چين 39211200 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 53,040 4,535,130,555 Rls. 107,979 $
52 8 1397 گناوه چين 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 84,400 4,496,853,160 Rls. 107,068 $
53 10 1397 گناوه چين 83011000 قفل آويز ازفلزمعمولي. 26,739 4,448,525,898 Rls. 105,918 $
54 8 1397 گناوه چين 87089329 اجزا و قطعات کلاچ، بجز لنت کلاچ و بجز رديف شماره 87089321 21,660 4,326,132,327 Rls. 103,001 $
55 2 1397 گناوه چين 85061020 قوه نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 28,500 4,302,846,555 Rls. 114,149 $
56 12 1397 گناوه چين 83011000 قفل آويز ازفلزمعمولي. 21,170 4,277,180,780 Rls. 101,838 $
57 8 1397 گناوه چين 87085032 توپي محور (Hub) براي سواری و وانت 28,491 4,277,110,186 Rls. 101,836 $
58 2 1397 گناوه چين 95030010 سه چرخه ها، روروك ها، اتومبيل هاي ركاب زني و اسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛ كالسكه هاي عروسك؛ سايراسباب بازي ها، مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس و مدهاي تفريحي مشابه، خواه كاركند يا نكند؛ پازل هايي از كليه انواع." 26,903 4,153,336,040 Rls. 99,240 $
59 5 1397 گناوه چين 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولد گازي توليد همزمان برق و گرما 10,193 4,068,872,500 Rls. 94,405 $
60 4 1397 گناوه چين 84145990 ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 33,020 4,035,700,894 Rls. 94,020 $
61 12 1397 گناوه چين 95030080 سایر 21,491 3,991,470,575 Rls. 95,035 $
62 1 1397 گناوه چين 40118090 سایر 36,600 3,903,375,000 Rls. 105,000 $
63 12 1397 گناوه چين 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 17,855 3,862,198,032 Rls. 91,957 $
64 8 1397 گناوه چين 84821000 بلبرينگ. 16,325 3,818,077,415 Rls. 90,907 $
65 7 1397 گناوه چين 87083022 کاسه و دیسک ترمز(Brake Disk ) با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر، برای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر 39,553 3,682,917,987 Rls. 87,689 $
66 3 1397 گناوه چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 44,639 3,664,364,600 Rls. 86,951 $
67 12 1397 گناوه چين 84133020 پمپ سوخت خودروهاي بنزيني انژكتوري 8,070 3,635,990,792 Rls. 86,571 $
68 2 1397 گناوه چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 45,314 3,611,406,000 Rls. 89,300 $
69 7 1397 گناوه چين 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلمي AA متوسط C وبزرگ D بابي اكسيد منگنز 24,534 3,573,592,436 Rls. 85,086 $
70 9 1397 گناوه چين 83017000 کليدهايي که به تنهايي عرضه ميشوند ا زفلزمعمولي 23,880 3,489,780,864 Rls. 83,090 $
71 7 1397 گناوه چين 85131000 چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار مي کند 22,769 3,481,363,441 Rls. 82,890 $
72 3 1397 گناوه چين 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 14,700 3,468,966,211 Rls. 82,594 $
73 4 1397 گناوه چين 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولد گازي توليد همزمان برق و گرما 30,271 3,453,451,500 Rls. 80,866 $
74 8 1397 گناوه چين 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 40,876 3,448,565,515 Rls. 82,109 $
75 8 1397 گناوه چين 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 12,970 3,406,634,540 Rls. 81,110 $
76 11 1397 گناوه چين 83017000 کليدهايي که به تنهايي عرضه ميشوند ا زفلزمعمولي 25,391 3,391,666,524 Rls. 80,754 $
77 4 1397 گناوه چين 95030010 سه چرخه ها، روروك ها، اتومبيل هاي ركاب زني و اسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛ كالسكه هاي عروسك؛ سايراسباب بازي ها، مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس و مدهاي تفريحي مشابه، خواه كاركند يا نكند؛ پازل هايي از كليه انواع." 18,717 3,391,557,779 Rls. 80,172 $
78 10 1397 گناوه چين 84099960 "براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت" 19,561 3,306,878,930 Rls. 78,735 $
79 9 1397 گناوه چين 40112030 با سايز 24 R 12 32,050 3,256,831,491 Rls. 77,543 $
80 3 1397 گناوه چين 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 9,700 3,236,672,000 Rls. 77,064 $
81 5 1397 گناوه چين 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 10,760 3,221,614,152 Rls. 74,747 $
82 7 1397 گناوه چين 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي و بهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 34,089 3,196,974,892 Rls. 76,118 $
83 4 1397 گناوه چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 37,388 3,181,954,700 Rls. 75,293 $
84 5 1397 گناوه چين 84821000 بلبرينگ. 24,261 3,172,323,422 Rls. 73,604 $
85 11 1397 گناوه چين 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 20,113 3,168,457,600 Rls. 75,439 $
86 1 1397 گناوه چين 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت 15,199 3,156,473,741 Rls. 85,583 $
87 7 1397 گناوه چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 29,101 3,118,535,561 Rls. 74,053 $
88 7 1397 گناوه چين 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست با موتور ا لکتريکي غير ازموتورآويز براي دندانپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 19,888 3,085,935,712 Rls. 73,475 $
89 7 1397 گناوه چين 87084040 اجزاء و قطعات رديف 87084020 20,988 3,030,364,761 Rls. 72,150 $
90 9 1397 گناوه چين 86072100 ترمزهاي با هوا ي فشرده و اجزاء و قطعات آن ها، براي لکوموتيو را ه آهن يا ترا موا يا نوا قل روي خط را ه آهن 29,311 2,988,565,650 Rls. 71,156 $
91 9 1397 گناوه چين 82041200 آچارهاي دستي داراي دندانه متغير 20,100 2,940,884,331 Rls. 70,021 $
92 11 1397 گناوه چين 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 66,570 2,929,541,679 Rls. 69,751 $
93 3 1397 گناوه چين 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير - اسكناس شمار- بانداژ- پرفراژ - خردكن - خودپرداز 27,807 2,876,854,500 Rls. 68,228 $
94 10 1397 گناوه چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايه اي از ماده پلاستيكي، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئين شده باشد. 12,798 2,872,635,667 Rls. 68,396 $
95 7 1397 گناوه چين 84799010 اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالا بر خودرو 12,080 2,788,440,000 Rls. 66,391 $
96 6 1397 گناوه چين 85122010 دستگاه هاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سواري سواري کار و وا نت 3,670 2,784,348,000 Rls. 66,294 $
97 9 1397 گناوه چين 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده براي سواري، سواري كار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 20,000 2,752,031,510 Rls. 65,525 $
98 7 1397 گناوه چين 87150000 کالسکه هاي بچه و اجزاء و قطعات آن ها 24,857 2,746,801,532 Rls. 65,398 $
99 7 1397 گناوه چين 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 52,762 2,740,138,662 Rls. 65,242 $
100 1 1397 گناوه چين 51051000 پشم حلاجي شده. 39,828 2,706,976,235 Rls. 83,639 $
مجموع کل
554,469,043,516 ريال
مجموع کل
13,295,770 دلار