آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (گناوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 گناوه امارات متحده عربي 87084040 اجزاء و قطعات رديف 87084020 73,575 50,531,502,376 Rls. 1,203,132 $
2 11 1397 گناوه امارات متحده عربي 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 193,667 30,271,508,637 Rls. 720,750 $
3 10 1397 گناوه امارات متحده عربي 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 84,530 30,114,339,640 Rls. 717,008 $
4 10 1397 گناوه امارات متحده عربي 84733040 پردازشگر رايانه (cpu) 446 28,644,644,373 Rls. 682,015 $
5 9 1397 گناوه امارات متحده عربي 87089329 اجزا و قطعات کلاچ، بجز لنت کلاچ و بجز رديف شماره 87089321 74,835 23,858,654,446 Rls. 568,063 $
6 2 1397 گناوه امارات متحده عربي 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 45,000 20,926,332,000 Rls. 588,000 $
7 10 1397 گناوه امارات متحده عربي 87084040 اجزاء و قطعات رديف 87084020 13,744 19,908,073,556 Rls. 474,002 $
8 7 1397 گناوه امارات متحده عربي 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 70,288 19,650,891,461 Rls. 467,878 $
9 5 1397 گناوه امارات متحده عربي 84122900 موتورها و ماشين هاي محرک هيدروليک (غير ازحرکت خطي) 1,800 18,622,672,500 Rls. 422,379 $
10 9 1397 گناوه امارات متحده عربي 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 130,000 16,176,247,095 Rls. 385,150 $
11 12 1397 گناوه امارات متحده عربي 84733040 پردازشگر رايانه (cpu) 250 14,847,759,000 Rls. 353,518 $
12 8 1397 گناوه امارات متحده عربي 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 47,932 14,303,237,240 Rls. 340,553 $
13 3 1397 گناوه امارات متحده عربي 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 30,000 13,950,888,000 Rls. 392,000 $
14 12 1397 گناوه امارات متحده عربي 70134290 سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير يا آشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 غير از اوپال غير مذكور در جاي ديگر 157,712 12,794,483,128 Rls. 304,631 $
15 4 1397 گناوه امارات متحده عربي 87089321 اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 32,600 11,268,159,600 Rls. 265,383 $
16 7 1397 گناوه امارات متحده عربي 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 85,560 11,202,280,253 Rls. 266,721 $
17 9 1397 گناوه امارات متحده عربي 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غير ازنوع سوزني). 15,567 10,865,246,414 Rls. 258,697 $
18 10 1397 گناوه امارات متحده عربي 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 84,800 10,566,492,900 Rls. 251,583 $
19 11 1397 گناوه امارات متحده عربي 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 68,900 9,013,810,400 Rls. 214,615 $
20 8 1397 گناوه امارات متحده عربي 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولد گازي توليد همزمان برق و گرما 47,679 8,834,897,518 Rls. 210,355 $
21 12 1397 گناوه امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 45,225 8,176,374,372 Rls. 194,676 $
22 10 1397 گناوه امارات متحده عربي 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون وکاميونت، ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 10,343 7,997,550,647 Rls. 190,418 $
23 7 1397 گناوه امارات متحده عربي 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 56,000 7,917,724,800 Rls. 188,517 $
24 7 1397 گناوه امارات متحده عربي 87089311 کلاچ براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 66,840 7,776,249,364 Rls. 185,149 $
25 1 1397 گناوه امارات متحده عربي 87084040 اجزاء و قطعات رديف 87084020 53,355 7,489,325,767 Rls. 198,040 $
26 10 1397 گناوه امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 5,755 7,138,632,290 Rls. 169,967 $
27 4 1397 گناوه امارات متحده عربي 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 70,329 7,055,301,540 Rls. 165,773 $
28 8 1397 گناوه امارات متحده عربي 86090000 کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل 195,000 7,052,401,161 Rls. 167,915 $
29 5 1397 گناوه امارات متحده عربي 87089321 اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 10,100 6,729,828,000 Rls. 158,126 $
30 12 1397 گناوه امارات متحده عربي 84213940 فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاه هاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 38,822 6,708,783,928 Rls. 159,733 $
31 4 1397 گناوه امارات متحده عربي 87089421 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 5,888 6,547,253,027 Rls. 154,198 $
32 4 1397 گناوه امارات متحده عربي 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 78,529 6,443,275,779 Rls. 152,811 $
33 2 1397 گناوه امارات متحده عربي 84831020 بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات راهسازي و کشاورزي 33,930 6,287,712,060 Rls. 149,707 $
34 2 1397 گناوه امارات متحده عربي 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 45,000 6,251,344,932 Rls. 148,842 $
35 9 1397 گناوه امارات متحده عربي 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 16,928 5,922,612,000 Rls. 141,015 $
36 10 1397 گناوه امارات متحده عربي 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غير ازانوا ع تزريقي يافشاري). 17,510 5,830,468,230 Rls. 138,821 $
37 1 1397 گناوه امارات متحده عربي 84099940 اجزاء و قطعات براي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون و کاميونت 34,657 5,527,217,850 Rls. 146,630 $
38 9 1397 گناوه امارات متحده عربي 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 54,428 5,425,251,440 Rls. 129,171 $
39 9 1397 گناوه امارات متحده عربي 84099960 "براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت" 9,764 5,421,487,743 Rls. 129,083 $
40 7 1397 گناوه امارات متحده عربي 42021200 رختدا ن، چمدا ن، کيف (برزک، ا سناد، مدرسه) و محفظه هاي همانند با سطح خارجي از مواد پلاستيک يانسجي 37,548 5,349,621,591 Rls. 126,874 $
41 9 1397 گناوه امارات متحده عربي 86090000 کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل 102,058 5,324,426,760 Rls. 126,772 $
42 4 1397 گناوه امارات متحده عربي 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 50,323 5,294,975,070 Rls. 124,412 $
43 3 1397 گناوه امارات متحده عربي 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 28,365 5,229,668,667 Rls. 124,357 $
44 7 1397 گناوه امارات متحده عربي 84831020 بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات راهسازي و کشاورزي 30,779 5,209,792,668 Rls. 124,043 $
45 6 1397 گناوه امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 35,676 5,157,839,280 Rls. 122,806 $
46 11 1397 گناوه امارات متحده عربي 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 7,399 5,092,073,780 Rls. 121,240 $
47 5 1397 گناوه امارات متحده عربي 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت 15,864 4,903,316,580 Rls. 115,261 $
48 7 1397 گناوه امارات متحده عربي 85319090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي مشمول رديف 8531 2,596 4,813,664,466 Rls. 114,612 $
49 9 1397 گناوه امارات متحده عربي 87089319 کلاچ به جز انواع مورد استفاده در سواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي 13,268 4,551,903,126 Rls. 108,379 $
50 8 1397 گناوه امارات متحده عربي 87089311 کلاچ براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 40,890 4,406,936,814 Rls. 104,927 $
51 7 1397 گناوه امارات متحده عربي 84314990 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر 52,266 4,353,117,648 Rls. 103,647 $
52 10 1397 گناوه امارات متحده عربي 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 17,140 4,343,540,880 Rls. 103,418 $
53 1 1397 گناوه امارات متحده عربي 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولد گازي توليد همزمان برق و گرما 44,245 4,265,527,721 Rls. 113,183 $
54 9 1397 گناوه امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز 9,909 4,098,548,689 Rls. 97,584 $
55 9 1397 گناوه امارات متحده عربي 87083019 لنتهاي ترمزسوا ر شده، بجز ا ز انواع مورداستفاده در سواري وسواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي و قطعات مربوطه 43,591 3,989,305,659 Rls. 94,983 $
56 12 1397 گناوه امارات متحده عربي 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشار بجز رگولاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 221 3,987,078,187 Rls. 94,930 $
57 7 1397 گناوه امارات متحده عربي 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولد گازي توليد همزمان برق و گرما 22,742 3,950,049,000 Rls. 94,050 $
58 2 1397 گناوه امارات متحده عربي 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت 32,499 3,856,324,675 Rls. 96,698 $
59 2 1397 گناوه امارات متحده عربي 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 23,000 3,839,964,000 Rls. 106,500 $
60 11 1397 گناوه امارات متحده عربي 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 30,200 3,780,618,000 Rls. 90,015 $
61 12 1397 گناوه امارات متحده عربي 87088019 كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 6,328 3,770,386,357 Rls. 89,771 $
62 5 1397 گناوه امارات متحده عربي 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 10,660 3,765,061,728 Rls. 89,340 $
63 2 1397 گناوه امارات متحده عربي 82041100 آچارهاي دستي،داراي دندانه ثابت 19,591 3,727,728,300 Rls. 98,565 $
64 10 1397 گناوه امارات متحده عربي 90318020 حسگر SENSOR دماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 700 3,701,268,000 Rls. 88,126 $
65 12 1397 گناوه امارات متحده عربي 90318020 حسگر SENSOR دماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 700 3,698,326,800 Rls. 88,056 $
66 9 1397 گناوه امارات متحده عربي 95089090 جايگاه تيراندازي و ساير تفريحات در هواي آزاد 25,240 3,596,294,240 Rls. 85,626 $
67 3 1397 گناوه امارات متحده عربي 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 11,217 3,545,762,483 Rls. 84,263 $
68 12 1397 گناوه امارات متحده عربي 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 25,208 3,415,104,000 Rls. 81,312 $
69 10 1397 گناوه امارات متحده عربي 84099960 "براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت" 1,210 3,365,250,000 Rls. 80,125 $
70 2 1397 گناوه امارات متحده عربي 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 18,120 3,326,634,442 Rls. 79,206 $
71 1 1397 گناوه امارات متحده عربي 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 12,727 3,281,440,575 Rls. 87,053 $
72 7 1397 گناوه امارات متحده عربي 84134000 تلمبه هاي بتون 23,000 3,269,397,600 Rls. 77,843 $
73 7 1397 گناوه امارات متحده عربي 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 9,752 3,247,079,864 Rls. 77,311 $
74 9 1397 گناوه امارات متحده عربي 95030080 سایر 14,586 3,218,593,224 Rls. 76,633 $
75 12 1397 گناوه امارات متحده عربي 84733060 رك مخصوص سرور (Server) 120 3,123,315,000 Rls. 74,365 $
76 7 1397 گناوه امارات متحده عربي 87088011 كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 19,338 3,081,016,989 Rls. 73,358 $
77 3 1397 گناوه امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 21,624 3,023,882,190 Rls. 71,998 $
78 3 1397 گناوه امارات متحده عربي 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 20,000 2,992,439,100 Rls. 71,249 $
79 10 1397 گناوه امارات متحده عربي 87089329 اجزا و قطعات کلاچ، بجز لنت کلاچ و بجز رديف شماره 87089321 8,910 2,971,855,728 Rls. 70,758 $
80 5 1397 گناوه امارات متحده عربي 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 679 2,940,116,724 Rls. 68,216 $
81 7 1397 گناوه امارات متحده عربي 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 7,742 2,912,136,408 Rls. 69,337 $
82 3 1397 گناوه امارات متحده عربي 84099960 "براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت" 7,781 2,911,865,556 Rls. 69,199 $
83 2 1397 گناوه امارات متحده عربي 84138200 بالابرهاي آبگونها 11,611 2,730,109,176 Rls. 65,002 $
84 7 1397 گناوه امارات متحده عربي 85371020 دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 480 2,717,431,200 Rls. 64,701 $
85 12 1397 گناوه امارات متحده عربي 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي (غير از چرخهاي اتوماتيک) 8,368 2,686,581,525 Rls. 61,760 $
86 8 1397 گناوه امارات متحده عربي 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 22,800 2,585,441,000 Rls. 61,558 $
87 9 1397 گناوه امارات متحده عربي 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي براي موتورهاي درون سوز 6,224 2,582,507,547 Rls. 61,488 $
88 9 1397 گناوه امارات متحده عربي 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 16,744 2,465,526,060 Rls. 58,703 $
89 12 1397 گناوه امارات متحده عربي 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 284 2,406,362,876 Rls. 57,295 $
90 6 1397 گناوه امارات متحده عربي 87089321 اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 24,500 2,395,418,740 Rls. 57,034 $
91 7 1397 گناوه امارات متحده عربي 87089321 اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 7,138 2,312,414,711 Rls. 55,057 $
92 11 1397 گناوه امارات متحده عربي 84798100 ماشين ها براي عمل آوردن فلزات، هم چنين دستگاه هاي بوبين پيچي سيم برق 155 2,297,859,312 Rls. 54,711 $
93 7 1397 گناوه امارات متحده عربي 95030010 سه چرخه ها، روروك ها، اتومبيل هاي ركاب زني و اسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛ كالسكه هاي عروسك؛ سايراسباب بازي ها، مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس و مدهاي تفريحي مشابه، خواه كاركند يا نكند؛ پازل هايي از كليه انواع." 12,131 2,257,812,985 Rls. 53,758 $
94 1 1397 گناوه امارات متحده عربي 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 17,482 2,250,966,331 Rls. 59,949 $
95 10 1397 گناوه امارات متحده عربي 84562000 ماشين که بافرآيندا ولترا سونيک (ماوراء صوت)عمل مي کنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 95 2,200,187,304 Rls. 52,385 $
96 3 1397 گناوه امارات متحده عربي 42021900 رختدا ن، چمدا ن، کيف برک، کيف ا سناد، کيف مدرسه که در جاي ديگر مذکور نباشند 15,500 2,184,000,000 Rls. 52,000 $
97 1 1397 گناوه امارات متحده عربي 87089329 اجزا و قطعات کلاچ، بجز لنت کلاچ و بجز رديف شماره 87089321 13,184 2,178,693,180 Rls. 51,874 $
98 8 1397 گناوه امارات متحده عربي 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 11,931 2,176,835,568 Rls. 51,832 $
99 1 1397 گناوه امارات متحده عربي 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 33,338 2,170,894,661 Rls. 63,341 $
100 12 1397 گناوه امارات متحده عربي 84143090 سايرکمپرسورها با کاربرد درتجهيزات مولد سرماغير مذکور در جاي ديگر 585 2,161,619,460 Rls. 51,467 $
مجموع کل
715,494,825,672 ريال
مجموع کل
17,249,341 دلار