آمار کل " واردات از" کشور (روماني) گمرک (چابهار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 چابهار روماني 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 2,398,060 506,966,094,886 Rls. 12,070,621 $
مجموع کل
506,966,094,886 ريال
مجموع کل
12,070,621 دلار
[1]