آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 يزد چين 84393000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تکميل کردن کاغذ يا مقوا 108,370 234,128,890,868 Rls. 5,574,497 $
2 10 1397 يزد چين 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز.. براي ولتاژتا 1000 ولت بجز موا رد مذکور 42,075 119,519,087,040 Rls. 2,845,692 $
3 12 1397 يزد چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه 161,054 56,307,636,000 Rls. 1,340,658 $
4 5 1397 يزد چين 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف، ميلميلك وچارچوب آن) 101,400 51,249,000,000 Rls. 1,167,935 $
5 1 1397 يزد چين 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 245,952 50,901,540,480 Rls. 1,350,353 $
6 11 1397 يزد چين 84393000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تکميل کردن کاغذ يا مقوا 14,710 46,300,734,508 Rls. 1,102,398 $
7 3 1397 يزد چين 85399030 اجزا و قطعات لامپ LED 95,424 31,514,211,000 Rls. 747,734 $
8 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر، غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 479,508 29,690,511,136 Rls. 706,917 $
9 1 1397 يزد چين 38089112 ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال (ماده موثره) شيميايي 40,900 29,512,011,200 Rls. 782,921 $
10 12 1397 يزد چين 84171000 كوره ها و تنورها براي گداختن (Roast)، ذوب کردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخه هاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 432,630 28,214,560,000 Rls. 671,775 $
11 10 1397 يزد چين 84392000 ماشين آلات و دستگاه ها براي ساختن کاغذ يا مقوا 8,000 23,937,902,912 Rls. 569,950 $
12 12 1397 يزد چين 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز.. براي ولتاژتا 1000 ولت بجز موا رد مذکور 8,120 23,861,730,528 Rls. 568,136 $
13 12 1397 يزد چين 84459000 ماشين آلات و دستگاه هاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي، که در جاي ديگرمذکور نباشد 8,020 23,851,818,760 Rls. 567,900 $
14 9 1397 يزد چين 80011000 قلع، غيرممزوج، بصورت کارنشده. 25,000 22,641,166,534 Rls. 539,075 $
15 9 1397 يزد چين 85399030 اجزا و قطعات لامپ LED 57,104 19,888,583,000 Rls. 473,537 $
16 9 1397 يزد چين 68042290 ساير سنگ هاي آسياب و سنگ هاي سنباده و سنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غير مذکور در جاي ديگر 38,445 18,557,481,000 Rls. 441,845 $
17 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 151,500 17,656,814,448 Rls. 420,400 $
18 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 201,474 15,576,429,778 Rls. 370,867 $
19 10 1397 يزد چين 85399030 اجزا و قطعات لامپ LED 41,013 15,006,000,000 Rls. 357,286 $
20 4 1397 يزد چين 38089113 LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل تكنيكال (ماده موثره) شيميايي 16,500 14,939,067,000 Rls. 353,420 $
21 7 1397 يزد چين 39229000 مخزن آب، سيفون و لوا زم بهداشتي همانند، که در جاي ديگرمذکور نباشد، از مواد پلاستيکي 54,236 14,604,383,175 Rls. 347,723 $
22 5 1397 يزد چين 85399030 اجزا و قطعات لامپ LED 41,394 14,295,990,000 Rls. 328,643 $
23 7 1397 يزد چين 85399030 اجزا و قطعات لامپ LED 46,320 13,882,090,000 Rls. 330,526 $
24 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 192,000 13,161,942,040 Rls. 313,379 $
25 11 1397 يزد چين 85399030 اجزا و قطعات لامپ LED 35,990 12,755,520,000 Rls. 303,703 $
26 7 1397 يزد چين 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 35% و بيشتر با حذف شاسي 47,061 12,202,264,386 Rls. 290,530 $
27 9 1397 يزد چين 39229000 مخزن آب، سيفون و لوا زم بهداشتي همانند، که در جاي ديگرمذکور نباشد، از مواد پلاستيکي 40,492 10,611,022,064 Rls. 252,643 $
28 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده، اتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5 تا 35 ميلمتر 293,871 10,345,662,261 Rls. 246,325 $
29 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 54033100 نخ يک لا از ريون ويسکوز، باتاب 120 دور يا کمتر در متر، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 94,500 10,314,916,920 Rls. 245,593 $
30 5 1397 يزد چين 28399000 ساير سيليکات ها و سيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 48,000 10,211,227,200 Rls. 232,708 $
31 12 1397 يزد چين 59039030 "نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک" 4,840 9,031,306,229 Rls. 215,031 $
32 5 1397 يزد چين 39079999 ساير پلي ا سترهاي ا شباع شده غير مذکور 108,000 8,700,662,225 Rls. 204,433 $
33 10 1397 يزد چين 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز مواد پلاستيکي 69,639 8,601,161,254 Rls. 204,790 $
34 9 1397 يزد چين 68042100 سنگ آسياب، سنباده ياچرخ تراش، ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 21,483 7,794,519,000 Rls. 185,584 $
35 7 1397 يزد چين 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز مواد پلاستيکي 58,487 7,494,474,418 Rls. 178,440 $
36 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38089111 50 LD حداكثر 2000 داراي توليد داخل، تكنيكال (ماده موثره) شيميايي 16,000 7,375,824,000 Rls. 175,615 $
37 2 1397 يزد چين 38089111 50 LD حداكثر 2000 داراي توليد داخل، تكنيكال (ماده موثره) شيميايي 16,000 7,375,824,000 Rls. 175,615 $
38 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده، اتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5 تا 35 ميلمتر 205,861 7,275,734,013 Rls. 173,232 $
39 6 1397 يزد چين 38089111 50 LD حداكثر 2000 داراي توليد داخل، تكنيكال (ماده موثره) شيميايي 16,000 7,236,720,000 Rls. 170,436 $
40 6 1397 يزد چين 39229000 مخزن آب، سيفون و لوا زم بهداشتي همانند، که در جاي ديگرمذکور نباشد، از مواد پلاستيکي 27,036 7,233,690,881 Rls. 172,231 $
41 8 1397 يزد چين 39229000 مخزن آب، سيفون و لوا زم بهداشتي همانند، که در جاي ديگرمذکور نباشد، از مواد پلاستيکي 27,374 7,158,782,623 Rls. 170,447 $
42 10 1397 يزد چين 84171000 كوره ها و تنورها براي گداختن (Roast)، ذوب کردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخه هاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 2,370 7,090,811,000 Rls. 168,829 $
43 10 1397 يزد چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 23,500 7,040,589,000 Rls. 167,633 $
44 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 85114020 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 17,169 7,017,415,075 Rls. 162,817 $
45 1 1397 يزد چين 39079999 ساير پلي ا سترهاي ا شباع شده غير مذکور 90,000 6,715,881,855 Rls. 178,202 $
46 12 1397 يزد چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 29,999 6,702,854,400 Rls. 159,592 $
47 12 1397 يزد چين 39229000 مخزن آب، سيفون و لوا زم بهداشتي همانند، که در جاي ديگرمذکور نباشد، از مواد پلاستيکي 25,542 6,683,361,528 Rls. 159,128 $
48 7 1397 يزد چين 38089311 LD 50 حداكثر 2000 داراي توليد داخل 48,000 6,588,467,200 Rls. 156,868 $
49 11 1397 يزد چين 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز مواد پلاستيکي 55,228 6,406,005,340 Rls. 152,524 $
50 8 1397 يزد چين 38089111 50 LD حداكثر 2000 داراي توليد داخل، تكنيكال (ماده موثره) شيميايي 16,000 6,394,080,000 Rls. 152,240 $
51 12 1397 يزد چين 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز مواد پلاستيکي 54,815 6,387,974,884 Rls. 152,095 $
52 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 85044080 مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 10,942 6,061,097,925 Rls. 144,312 $
53 9 1397 يزد چين 84649000 ساير ماشين هاي ا بزا ربراي کار روي سنگ، سرا ميک، بتون، يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد 42,534 5,862,222,000 Rls. 139,577 $
54 12 1397 يزد چين 87141025 كمك فنر 30,972 5,793,224,976 Rls. 137,934 $
55 5 1397 يزد چين 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 35% و بيشتر با حذف شاسي 19,758 5,497,179,704 Rls. 125,278 $
56 3 1397 يزد چين 39209100 صفحه، ورق،.. ازپلي بوتيرا ل وينيل، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه يا جورنشده باموادديگر 42,356 5,455,342,306 Rls. 129,381 $
57 4 1397 يزد چين 76069290 سايرصفحه ورق ونوا را زآلياژ آلومينيوم غير مذكور در جاي ديگر 49,943 5,336,253,508 Rls. 143,067 $
58 2 1397 يزد چين 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز مواد پلاستيکي 68,157 5,227,585,756 Rls. 124,466 $
59 6 1397 يزد چين 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز مواد پلاستيکي 40,164 5,224,015,707 Rls. 124,381 $
60 5 1397 يزد چين 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن، براي کارروي سنگ، سرا ميک يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد 17,310 5,203,015,182 Rls. 118,574 $
61 8 1397 يزد چين 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز مواد پلاستيکي 39,213 5,035,392,590 Rls. 119,891 $
62 2 1397 يزد چين 32082050 رنگ پشت آيينه بر اساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 39,960 5,012,970,778 Rls. 119,356 $
63 8 1397 يزد چين 85369090 سايردستگاه هاي برقي براي قطع و وصل، تغيير يا حفاظت مدارهاي برقي، غير مذکوردر جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 13,460 4,976,367,408 Rls. 118,485 $
64 1 1397 يزد چين 32071020 رنگ هاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتي گراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتي گراد) 20,000 4,956,242,000 Rls. 131,483 $
65 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 72,000 4,928,801,640 Rls. 117,352 $
66 8 1397 يزد چين 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به اشکال ا بتدا ئي 10,990 4,909,264,250 Rls. 116,887 $
67 3 1397 يزد چين 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي يا تزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي يا كار و اماكن عمومي يا خصوصي مانند ميز، مبل و غيره از ساير مواد شامل حصير، بيد سبدي و بامبو يا مواد مشابه 19,420 4,874,252,120 Rls. 115,599 $
68 8 1397 يزد چين 87141030 چرخ كامل، به استثنای لاستیک، طوقه و پره 27,999 4,835,559,261 Rls. 115,132 $
69 12 1397 يزد چين 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا رداخلي براي فلزات، که در جاي ديگرمذکور نباشد 5,350 4,757,852,000 Rls. 113,282 $
70 3 1397 يزد چين 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 90,217 4,699,324,212 Rls. 111,174 $
71 9 1397 يزد چين 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور در جاي ديگر 109,290 4,693,106,250 Rls. 111,741 $
72 8 1397 يزد چين 39052900 کوپليمرهاي ا ستات وينيل، که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد به اشکال ا بتدا ئي 30,500 4,651,137,500 Rls. 110,741 $
73 6 1397 يزد چين 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر، غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 73,632 4,556,189,851 Rls. 108,481 $
74 12 1397 يزد چين 32071030 جوهر چاپ دیجیتال مخصوص کاشی و سرامیک 16,000 4,524,644,544 Rls. 107,730 $
75 12 1397 يزد چين 69039010 قطعات چيدمان واگنهاي كوره ها از جنس ري كريستالايزسيليكون كاربايد (RSIC) و نيترات باندسيليكون كاربايد (NSIC) 12,161 4,463,571,200 Rls. 106,276 $
76 11 1397 يزد چين 39206200 صفحه، ورق،..ازپلي اتيلن ترفتالات، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه يا جورنشده با مواد ديگر 56,185 4,443,992,480 Rls. 105,809 $
77 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 94059990 ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 29,600 4,443,961,248 Rls. 105,809 $
78 6 1397 يزد چين 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 35% و بيشتر با حذف شاسي 15,856 4,429,064,302 Rls. 105,454 $
79 6 1397 يزد چين 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي) 28,425 4,407,359,480 Rls. 104,937 $
80 10 1397 يزد چين 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 96,093 4,198,406,394 Rls. 99,962 $
81 7 1397 يزد چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 12,011 4,133,380,000 Rls. 98,414 $
82 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 72285000 ميله هاا زفولادممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 13,112 3,908,446,926 Rls. 89,849 $
83 1 1397 يزد چين 38089319 ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال (ماده موثره) شيميايي : علف كش ها، فراورده هاي ضد رويش و سازگاركننده هاي رشد گياه 20,000 3,886,350,000 Rls. 103,122 $
84 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 49,770 3,885,903,094 Rls. 92,522 $
85 7 1397 يزد چين 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 517 3,864,251,950 Rls. 92,006 $
86 10 1397 يزد چين 85395000 لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع - نور (LED) 7,804 3,804,730,875 Rls. 90,589 $
87 9 1397 يزد چين 84519000 اجزاء و قطعات ماشينهاي شماره 8451 2,885 3,660,099,184 Rls. 87,145 $
88 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38089222 LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل محصول آماده شيميايي 15,840 3,607,740,000 Rls. 85,899 $
89 10 1397 يزد چين 39229000 مخزن آب، سيفون و لوا زم بهداشتي همانند، که در جاي ديگرمذکور نباشد، از مواد پلاستيکي 13,744 3,591,815,800 Rls. 85,519 $
90 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38089222 LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل محصول آماده شيميايي 15,840 3,575,880,000 Rls. 85,140 $
91 1 1397 يزد چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 58,397 3,530,232,260 Rls. 93,343 $
92 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 94054040 چراغ هاي شيلنگي و يا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED) حتي داراي تجهيزات نصب پيچي، چسب و... 18,500 3,480,349,524 Rls. 82,865 $
93 7 1397 يزد چين 56050000 نخ هاي نسجي جورشده با فلز حتي به صورت گيپه متشكل از نخ هاي نسجي نوا ر،يااشكال همانند جور شده بافلز به شكل نخ، نوار، يا پودر يا پوشانده شده با فلز 23,000 3,455,991,960 Rls. 82,286 $
94 7 1397 يزد چين 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي) 14,600 3,412,940,400 Rls. 81,260 $
95 6 1397 يزد چين 55092100 نخ يک لا، داراي 85% يا بيشترا لياف غيريکسره، از پلي ا ستر، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 43,092 3,396,063,283 Rls. 80,859 $
96 5 1397 يزد چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 2,000 3,366,924,000 Rls. 80,165 $
97 10 1397 يزد چين 32082050 رنگ پشت آيينه بر اساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 40,000 3,335,733,450 Rls. 79,422 $
98 2 1397 يزد چين 69032090 اشياء سراميكي نسوزکه داراي بيش از 50% وزني آلومين يامخلوط ياترکيبي ا ز آلومين و سيليس غير مذکور در جاي ديگر 26,425 3,312,511,200 Rls. 78,869 $
99 10 1397 يزد چين 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي يا تزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي يا كار و اماكن عمومي يا خصوصي مانند ميز، مبل و غيره از ساير مواد شامل حصير، بيد سبدي و بامبو يا مواد مشابه 13,111 3,199,076,827 Rls. 76,169 $
100 2 1397 يزد چين 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 35% و بيشتر با حذف شاسي 11,700 3,144,857,331 Rls. 74,878 $
مجموع کل
1,362,957,007,799 ريال
مجموع کل
32,633,723 دلار