آمار کل " واردات از" کشور (کانادا) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 249,444 255,355,299,207 Rls. 6,079,888 $
2 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,545,395 204,530,246,044 Rls. 4,969,841 $
3 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 2,570,788 106,023,534,370 Rls. 2,524,370 $
4 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,156,917 99,036,241,010 Rls. 2,588,284 $
5 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 2,284,338 79,567,963,037 Rls. 1,862,386 $
6 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 1,790,454 75,095,465,466 Rls. 1,787,988 $
7 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 1,392,054 58,013,133,896 Rls. 1,381,265 $
8 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 1,276,011 52,677,925,452 Rls. 1,254,237 $
9 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 1,455,351 51,336,011,408 Rls. 1,222,286 $
10 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,201,410 50,846,974,088 Rls. 1,219,301 $
11 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 1,096,214 49,788,459,994 Rls. 1,185,438 $
12 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,045,285 49,001,218,379 Rls. 1,283,423 $
13 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 860,425 38,210,982,182 Rls. 909,785 $
14 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 1,066,043 37,943,529,860 Rls. 870,795 $
15 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 994,176 37,843,630,228 Rls. 901,039 $
16 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد 29,435 32,730,046,624 Rls. 779,287 $
17 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 712,469 30,658,054,605 Rls. 729,953 $
18 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 735,479 28,591,756,320 Rls. 680,756 $
19 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 709,548 28,497,107,734 Rls. 670,839 $
20 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 17,963 27,629,325,000 Rls. 657,841 $
21 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 29362800 ويتامين E و مشتقات آن، مخلوط نشده 27,360 27,592,614,720 Rls. 742,236 $
22 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 584,615 24,463,059,996 Rls. 582,454 $
23 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 84431100 ماشين آلات چاپ افست، با تغذيه قرقرهاي (Reelfed) 64,990 23,372,736,000 Rls. 653,600 $
24 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 508,642 22,300,678,190 Rls. 528,338 $
25 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 486,251 21,420,232,715 Rls. 510,006 $
26 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 487,855 20,053,818,708 Rls. 477,472 $
27 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 474,392 18,378,667,231 Rls. 437,587 $
28 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 494,546 17,613,616,828 Rls. 467,279 $
29 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 75021000 نيکل بصورت کارنشده، غيرممزوج. 20,072 13,949,807,728 Rls. 331,507 $
30 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 219,000 8,498,400,120 Rls. 202,343 $
31 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 270,100 7,959,252,780 Rls. 189,506 $
32 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 35029000 آلبومين (غير ازآلبومين تخم پرندگان، البومين شيرولاكتوسرم)، البومينات ها ومشتقات آلبومين 44,000 7,776,385,560 Rls. 181,819 $
33 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 84379090 ساير 45,268 7,481,395,200 Rls. 178,128 $
34 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 157,950 6,870,090,690 Rls. 163,574 $
35 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 45,000 5,566,977,000 Rls. 132,547 $
36 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 13023900 لعاب ها و مواد غليظ کننده، مشتق ا ز محصولات نباتي غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 14,500 5,555,171,430 Rls. 132,266 $
37 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 32159010 جوهر خودكار 10,560 5,233,906,880 Rls. 124,617 $
38 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 29299090 سایر ترکیبات دارای دیگر عوامل ازوته به استثنای ایزوسیانات ها غیر مذکوردر جای دیگر 17,556 4,875,187,200 Rls. 116,076 $
39 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 82141010 مدادترا ش وتيغه آن 13,608 4,251,523,480 Rls. 101,227 $
40 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 97,976 4,030,639,490 Rls. 95,968 $
41 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 18,924 4,027,266,000 Rls. 95,887 $
42 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 18,924 3,982,002,000 Rls. 94,810 $
43 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 31059090 سايرکودهاي غير مذکور 19,160 3,881,079,156 Rls. 92,407 $
44 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 84401000 ماشين آلات و دستگاه هاي صحافي (همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق) 22,500 3,835,806,000 Rls. 90,971 $
45 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 27030010 پيت ماس 222,700 3,830,002,260 Rls. 91,191 $
46 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 5,470 3,146,029,848 Rls. 74,905 $
47 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 45,000 3,002,395,830 Rls. 79,386 $
48 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 49,200 2,873,956,116 Rls. 68,428 $
49 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 38249940 پاک­کننده­های صنعتی 4,360 2,858,897,900 Rls. 68,069 $
50 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 34039910 روان كننده سيليكوني 3,750 2,853,782,456 Rls. 67,947 $
51 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 21061019 ساير تغليظ شده هاي پروتئين و مواد پروتئيني تكستوره 8,500 2,750,069,980 Rls. 65,478 $
52 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غير ازانوا ع تزريقي يافشاري). 1,270 2,572,386,200 Rls. 61,247 $
53 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 84423000 ماشين آلات و دستگاه ها و تجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 6,595 2,517,504,000 Rls. 70,400 $
54 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 20,000 1,886,011,693 Rls. 44,905 $
55 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف) 310 1,855,781,235 Rls. 44,185 $
56 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 19,000 1,779,540,000 Rls. 42,370 $
57 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 5,579 1,757,355,600 Rls. 41,842 $
58 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 21061019 ساير تغليظ شده هاي پروتئين و مواد پروتئيني تكستوره 2,025 1,585,034,426 Rls. 37,739 $
59 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 12,000 1,484,586,740 Rls. 35,347 $
60 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 15041000 روغن جگر ماهي و اجزاء روغن 1,520 1,324,204,351 Rls. 31,529 $
61 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 86090000 کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل 57,138 1,294,908,800 Rls. 30,832 $
62 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 72089000 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mmغير مذکور در جاي ديگر 44,404 1,201,150,996 Rls. 32,506 $
63 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 15041000 روغن جگر ماهي و اجزاء روغن 1,520 1,183,938,336 Rls. 26,853 $
64 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف) 1,250 1,117,479,069 Rls. 26,607 $
65 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 310 1,086,515,000 Rls. 25,869 $
66 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 675 1,069,280,000 Rls. 25,459 $
67 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 11,000 1,053,877,500 Rls. 25,092 $
68 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 86090000 کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل 20,000 886,848,000 Rls. 24,800 $
69 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي، بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع، مدور، سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 13,547 853,618,175 Rls. 23,101 $
70 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 29224200 اسيد گلوتاميك و املاح آن 675 841,902,559 Rls. 20,045 $
71 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 44079100 از بلوط (گونه Quercus) 24,931 750,057,300 Rls. 19,902 $
72 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 84199090 ساير اجزاء و قطعات ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 9,460 712,567,587 Rls. 19,284 $
73 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 28366000 کربنات باريم 27,000 687,240,720 Rls. 16,363 $
74 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 86090000 کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل 12,000 575,207,100 Rls. 13,547 $
75 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 82130000 قيچي، قيچي خياطي وقيچيهاي همانند، وتيغه هاي آن ها. 660 567,957,185 Rls. 13,523 $
76 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 28261900 فلوئورورهابه غير از الومينيوم 10,000 555,031,520 Rls. 13,215 $
77 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 95069990 ساير ادوات براي بازي هاي درهوا ي آزا د 1,847 495,013,420 Rls. 11,786 $
78 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 90101090 دستگاه ها ظاهرکردن ياچاپ فيلم ياكاغذ عکاسي به صورت خودکاربجزدستگاه هاي ظهور فيلم را ديولوژي پزشکي 2,249 422,920,300 Rls. 10,070 $
79 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 2,618 391,625,604 Rls. 9,324 $
80 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 90172000 آلات رسامي، خط کشي يامحاسبه رياضي غير از ميز وماشين ترسيم 462 355,429,700 Rls. 8,463 $
81 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 1,000 274,119,070 Rls. 6,527 $
82 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 95066990 ساير توپ ها غير قابل باد کردن، بجزگلف، تنيس، اسکوا ش و هاکي و پينت بال 1,584 272,528,530 Rls. 6,489 $
83 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 39233000 قرا به، بطري، تنگ و همانند ا ز مواد پلاستيکي 495 174,198,750 Rls. 4,148 $
84 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 27021000 ک لینییت، حتی پودر شده ولی به هم فشرده نشده/لينييت، حتي به هم فشرده، باستثناي كهرباي سياه. 18,144 134,592,810 Rls. 3,571 $
85 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 89 130,718,742 Rls. 3,112 $
86 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 94019090 اجزا و قطعات نشيمنها غير از نشيمنهاي وسايل نقليه هوايي يا زميني 6,110 126,000,000 Rls. 3,000 $
87 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 15180000 چربي ها و روغن هاي حيوا ني يانباتي... تغيير يافته شيميائي غير مذکور يا در جاي ديگر 1,020 123,572,682 Rls. 2,942 $
88 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 84678900 ا بزا ربراي کارکردن دردست، باموتورغير برقي، که در جاي ديگرمذکور نباشد 4,500 111,897,000 Rls. 3,000 $
89 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 96034090 بروس و قلم مو براي نقاشي کردن، رنگ کردن، ورني زدن، تامپون و غلتک نقاشي، ساخته نشده از موي خوک و گراز 73 102,246,900 Rls. 2,434 $
90 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 1,400 89,937,945 Rls. 2,133 $
91 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 95069190 ساير اشياء و ادوات براي تمرينات عمومي فيزيکي، ژيمناستيک يا ورزش با پهلوا ني بجز TRAD MILL 410 79,890,300 Rls. 2,112 $
92 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 44111492 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده پروفيل روكش شده 3,500 64,142,122 Rls. 1,958 $
93 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 84162000 مشعل هاي کوره براي سوخت جامد يا گاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 60 56,700,000 Rls. 1,350 $
94 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 73045100 سرد كشيده شده يا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن كاسته شده) 655 50,016,380 Rls. 1,354 $
95 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 73229010 اجزاء و قطعات دستگاه هاي گرما تاب که درآن هاا نتقال حرا رت به روش تابش بوده وباسوخت گاز کارمي کند 397 44,100,000 Rls. 1,050 $
96 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 94035090 ساير مبل هاي چوبي از انواعي كه در اتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند به غير از نوع صنايع دستي 2,322 42,000,000 Rls. 1,000 $
97 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 94031000 مبل هاي فلزي از انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار مي گيرند 2,540 42,000,000 Rls. 1,000 $
98 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي يا تزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي يا كار و اماكن عمومي يا خصوصي مانند ميز، مبل و غيره از ساير مواد شامل حصير، بيد سبدي و بامبو يا مواد مشابه 876 34,048,000 Rls. 800 $
99 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد (به استثناء فولاد زنگ نزن)، که در جاي ديگرذکرنشده. 40 9,831,080 Rls. 266 $
100 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 94034000 مبل هاي چوبي از انواعي که در آشپزخانه مورد استفاده قرار مي گيرند 4,100 5,124,900 Rls. 117 $
مجموع کل
1,722,494,992,723 ريال
مجموع کل
41,651,599 دلار