آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 9,729,172 3,089,020,961,688 Rls. 74,221,866 $
2 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 8,738,603 2,816,337,023,803 Rls. 66,964,445 $
3 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84148010 واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor) 692,625 2,812,170,206,632 Rls. 66,909,203 $
4 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 8,775,829 2,667,396,711,525 Rls. 61,209,486 $
5 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 8,159,210 2,569,197,079,870 Rls. 60,496,942 $
6 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند 2,098,928 1,684,761,123,628 Rls. 40,117,443 $
7 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 3,724,957 1,638,646,995,803 Rls. 39,671,424 $
8 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 38,454 1,509,190,252,383 Rls. 35,933,101 $
9 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 5,019,990 1,420,613,742,921 Rls. 37,907,546 $
10 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 3,733,222 1,420,095,835,890 Rls. 33,382,256 $
11 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 4,686,143 1,265,279,047,946 Rls. 30,145,442 $
12 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 3,944,562 1,099,568,528,006 Rls. 26,195,971 $
13 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 1,622,496 1,072,358,497,876 Rls. 25,325,763 $
14 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 6,963,151 978,285,502,908 Rls. 23,414,897 $
15 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 1,214,706 943,703,075,660 Rls. 22,469,121 $
16 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 1,938,062 890,932,472,386 Rls. 22,911,475 $
17 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 1,008,100 883,105,062,992 Rls. 20,968,515 $
18 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 1,113,942 847,652,841,467 Rls. 20,176,040 $
19 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 2,937,462 838,500,162,679 Rls. 19,924,682 $
20 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84303110 دستگاه هاي حفاري T.B.M 1,501,156 830,549,690,856 Rls. 19,774,993 $
21 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 31053000 هيدروژنواورتوفسفات ديکآمونيوم (فسفات دي آمونيك) 39,375,000 821,757,000,000 Rls. 19,565,654 $
22 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 86090000 کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل 4,727,600 801,500,336,734 Rls. 19,083,346 $
23 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 51,737,000 780,000,000,000 Rls. 18,578,022 $
24 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 1,080,056 763,258,246,405 Rls. 18,172,816 $
25 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 2,949,729 741,998,902,066 Rls. 17,666,649 $
26 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 2,732,325 737,828,633,836 Rls. 17,567,345 $
27 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 2,405,381 710,645,568,707 Rls. 16,920,134 $
28 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,282,201 705,826,397,258 Rls. 16,805,399 $
29 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85142000 كوره ها و فرها كه به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك عمل مي كنند 341,965 694,540,501,016 Rls. 16,536,677 $
30 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 1,025,666 690,317,667,746 Rls. 16,436,133 $
31 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند 732,610 682,711,893,321 Rls. 16,270,225 $
32 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84862000 ماشين ها و دستگاه ها براي ساخت وسايل نيمه رسانا يامدارهاي مجتمع شده الكترونيك 426,493 675,316,934,473 Rls. 16,078,964 $
33 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 1,531,974 661,580,935,286 Rls. 15,757,597 $
34 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 2,242,121 628,029,064,837 Rls. 14,695,817 $
35 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 2,343,056 624,163,101,133 Rls. 14,862,979 $
36 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 477,714 607,842,379,800 Rls. 14,463,958 $
37 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 326,987 579,265,074,224 Rls. 13,779,146 $
38 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 432,476 576,808,306,326 Rls. 13,733,526 $
39 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 98870313 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك 1,772,883 543,311,000,000 Rls. 12,785,247 $
40 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 31031100 ک ک دارای 35 درصد وزنی یا بیشتر پنتا اکسید دی فسفر (P2O5) 36,747,000 542,173,000,000 Rls. 12,884,350 $
41 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 410,687 510,478,321,497 Rls. 12,122,998 $
42 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند 547,648 489,179,154,600 Rls. 11,647,114 $
43 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 1,691,495 487,603,180,026 Rls. 11,585,406 $
44 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 1,265,033 471,392,973,425 Rls. 11,277,423 $
45 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 510,656 456,418,811,620 Rls. 10,867,115 $
46 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 3,493,309 442,513,723,206 Rls. 10,536,045 $
47 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 5,006,499 440,592,212,055 Rls. 10,353,439 $
48 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84392000 ماشين آلات و دستگاه ها براي ساختن کاغذ يا مقوا 145,480 428,410,373,177 Rls. 10,166,577 $
49 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 98870122 قطعات منفصله تراکتور جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 1,348,204 427,893,508,857 Rls. 10,098,899 $
50 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 1,279,891 413,993,159,698 Rls. 9,849,433 $
51 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 284,133 413,710,005,182 Rls. 10,147,426 $
52 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84804900 قالب براي فلزات ياکربورهاي فلزي (غير ازانواع تزريقي يافشاري) 2,083,853 413,177,707,040 Rls. 9,824,200 $
53 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 4,516,839 412,917,534,954 Rls. 9,831,371 $
54 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84148090 ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر 492,810 411,059,501,542 Rls. 9,787,122 $
55 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,486,983 410,490,313,099 Rls. 9,649,896 $
56 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 674,857 392,043,063,551 Rls. 9,334,369 $
57 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 2,524,766 388,580,370,676 Rls. 9,243,950 $
58 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84148010 واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor) 72,309 388,021,585,600 Rls. 9,220,671 $
59 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84741000 ماشين هاي جورکردن، غربال کردن، جدا کردن يا شستن خاک، سنگ وكلوخه ها و ساير مواد معدني جامد 1,061,783 385,712,874,576 Rls. 9,183,640 $
60 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 98870313 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك 1,228,680 382,488,320,320 Rls. 9,106,865 $
61 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 1,436,999 380,848,533,824 Rls. 9,067,822 $
62 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 4,548,372 380,346,096,648 Rls. 9,047,142 $
63 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 27131200 کک نفت تکليس شده 20,206,720 378,681,865,000 Rls. 9,010,544 $
64 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84303110 دستگاه هاي حفاري T.B.M 1,090,200 374,000,000,000 Rls. 8,841,376 $
65 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 11,490,310 373,031,583,881 Rls. 8,881,705 $
66 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 5,160,043 363,659,504,452 Rls. 9,470,208 $
67 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 274,692 359,460,969,720 Rls. 8,547,347 $
68 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند 410,403 349,407,694,640 Rls. 8,319,232 $
69 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 3,691,065 343,520,764,558 Rls. 8,150,752 $
70 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 1,839,159 343,050,436,172 Rls. 8,167,868 $
71 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 3,951,932 342,338,943,630 Rls. 7,915,677 $
72 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 32061190 ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80% يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 3,039,000 335,471,863,070 Rls. 7,987,429 $
73 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 1,046,675 331,041,699,103 Rls. 7,648,354 $
74 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,231,654 325,369,987,604 Rls. 7,746,905 $
75 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84198940 برج خنک کننده سيستم­هاي تهويه مطبوع 1,253,036 324,352,579,600 Rls. 8,725,019 $
76 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 73042900 ساير لوله ها براي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غير ازلوله حفاري) براي ا ستخرا ج نفت ياگاز 4,453,028 312,973,411,868 Rls. 8,446,414 $
77 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 98870313 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك 1,115,166 305,842,929,638 Rls. 8,123,847 $
78 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 839,943 303,788,889,466 Rls. 7,143,520 $
79 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 12060090 ساير 6,153,500 299,509,910,963 Rls. 7,693,560 $
80 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 1,002,884 287,181,673,970 Rls. 6,775,818 $
81 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 48025700 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور 7,172,855 287,166,498,018 Rls. 6,837,299 $
82 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 962,651 286,962,006,498 Rls. 6,569,195 $
83 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 8,216,953 285,106,646,083 Rls. 7,051,261 $
84 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85142000 كوره ها و فرها كه به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك عمل مي كنند 50,550 283,969,221,120 Rls. 6,761,172 $
85 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1 2,106,136 277,748,566,881 Rls. 6,611,677 $
86 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 10,645,085 276,499,320,129 Rls. 6,960,017 $
87 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 2,778,108 274,432,345,123 Rls. 6,536,040 $
88 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 841,876 274,278,065,147 Rls. 6,534,354 $
89 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 2,697,123 272,640,812,353 Rls. 6,269,170 $
90 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 98870122 قطعات منفصله تراکتور جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 908,648 264,371,350,130 Rls. 6,023,277 $
91 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... بااکسيدهاي کروم ياباکروم واکسيدهاي کروم. 7,319,659 264,292,695,837 Rls. 6,292,683 $
92 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 42,479 260,652,215,100 Rls. 6,206,005 $
93 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 260,779 259,616,547,567 Rls. 6,181,348 $
94 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 3,293,160 258,712,645,255 Rls. 6,159,827 $
95 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 970,783 258,379,004,144 Rls. 5,935,994 $
96 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 32061190 ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80% يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 2,383,000 254,992,540,241 Rls. 6,067,264 $
97 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 30,445 252,669,535,100 Rls. 6,015,941 $
98 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 517,990 252,129,397,296 Rls. 6,726,326 $
99 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,267,577 251,171,467,253 Rls. 5,980,272 $
100 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84793000 پرس ها براي ساختن تخته ازخرده چوب، تخته فيبر ساختماني از چوب يا ساير مواد چوبي و ساير دستگاه ها براي عمل اوردن چوب يا چوب پنبه 165,712 251,133,510,600 Rls. 5,979,369 $
مجموع کل
65,573,720,182,470 ريال
مجموع کل
1,568,007,584 دلار