آمار کل " واردات از" کشور (هنگ کنگ) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 225,126 269,363,000,000 Rls. 6,413,398 $
2 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 84289090 ماشين آلات ودستگاههاي بلندکردن جابجاکردن بارکردن ياتخليه کردن که درجاي ديگرمذکورنباشد 393,993 213,270,447,370 Rls. 5,077,863 $
3 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 84289090 ماشين آلات ودستگاههاي بلندکردن جابجاکردن بارکردن ياتخليه کردن که درجاي ديگرمذکورنباشد 111,877 189,497,911,833 Rls. 4,511,855 $
4 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 84735000 قطعات و متفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472 مناسب باشند 1,620 138,767,040,000 Rls. 3,303,978 $
5 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,490 135,630,540,000 Rls. 3,229,299 $
6 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 84248200 ک ک كشاورزي يا باغباني 372,392 90,514,900,000 Rls. 2,155,117 $
7 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 339,312 71,378,810,880 Rls. 1,699,496 $
8 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 51,740 69,870,376,375 Rls. 1,663,580 $
9 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 700 69,287,040,000 Rls. 1,649,691 $
10 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 24,055 60,784,693,830 Rls. 1,447,255 $
11 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 84735000 قطعات و متفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472 مناسب باشند 691 47,815,200,000 Rls. 1,138,458 $
12 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 32041190 ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 46,000 23,556,750,000 Rls. 560,875 $
13 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 270 23,095,680,000 Rls. 549,897 $
14 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 94059100 اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها 260,500 21,108,171,600 Rls. 502,575 $
15 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 30042011 ساير داروهاي داراي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 32,263 18,217,632,429 Rls. 433,754 $
16 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده، باپهناي 600mm،يابيشترکه در جايديگرذکر نشده 187,821 17,692,038,438 Rls. 421,239 $
17 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 85162900 دستگاه هاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين، که در جاي ديگر مذکور نباشد 4,437 17,570,196,000 Rls. 418,338 $
18 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 6,705 16,691,850,000 Rls. 397,425 $
19 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 294,825 15,015,490,859 Rls. 357,512 $
20 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 300,000 14,756,095,200 Rls. 351,336 $
21 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 90011090 سايرا لياف اپتيکي، دسته و کابل ا لياف اپتيکي بجزنوع آماده، باا تصالات، ا زا لياف منفردا غلاف نشده 3,521 13,133,498,868 Rls. 312,702 $
22 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 84129000 اجزاء و قطعات موتورها و ماشين هاي محرک رديفهاي 841210 ا لي 841280 836 12,974,430,000 Rls. 308,915 $
23 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 76069110 قرص آلومينيومي (پولك) از آلومينيوم غير ممزوج 100,000 12,502,220,993 Rls. 297,672 $
24 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 28230000 اکسيدهاي تيتان 100,000 11,269,497,800 Rls. 297,977 $
25 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 30042012 سايرداروهاي داراي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 17,100 11,262,510,442 Rls. 268,155 $
26 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 30041012 دارو به شكل مقادير معين يا به صورت خرده فروشي داراي پني سيلين يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيك يا استريتوماسين؛ يا مشتقات اين محصولات مخصوص دام 19,127 10,668,220,455 Rls. 254,005 $
27 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 60,000 10,629,122,828 Rls. 253,074 $
28 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 130,750 10,174,144,458 Rls. 242,242 $
29 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 26140000 سنگ تتيان و کنسانتره هاي آن 224,000 10,168,009,600 Rls. 242,095 $
30 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 100,700 9,902,668,053 Rls. 235,409 $
31 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 26140000 سنگ تتيان و کنسانتره هاي آن 224,000 9,752,201,760 Rls. 232,195 $
32 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 100,000 9,349,817,000 Rls. 222,615 $
33 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 25199090 اکسيدهاي منيزيم حتي خالص 150,000 9,117,750,000 Rls. 217,089 $
34 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 20,000 8,857,320,000 Rls. 210,889 $
35 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 1,000 8,605,400,000 Rls. 198,742 $
36 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 74102100 ورق و نوارهاي نازک مسي، ملصق بر روي کاغذ مقوا، مواد پلاستيك ياروي تكيه گاه از مواد همانند از مس تصفيه شده، به ضخامت حداكثر 0.15 ميلي متر 67,200 8,349,659,136 Rls. 198,802 $
37 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 29304000 متيونين 66,000 8,289,585,900 Rls. 195,770 $
38 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند 144,017 8,286,600,000 Rls. 197,300 $
39 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 84862000 ماشين ها و دستگاه ها براي ساخت وسايل نيمه رسانا يامدارهاي مجتمع شده الكترونيك 1,655 8,236,908,000 Rls. 196,117 $
40 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 39089090 ساير پلي آميد هابه اشکال ا بتدا يي غير مذكور در جاي ديگر 40,000 8,158,304,000 Rls. 194,245 $
41 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 85334090 ساير مقاومتهاي متغير و رئوستات ها و پتانسيومترها بجز موا رد مذکور 784 8,005,685,160 Rls. 190,612 $
42 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 37021000 فيلم عکاسي بصورت رول، براي اشعه ايکس عکسبرداري نشده، حساس شده 8,064 7,930,358,650 Rls. 180,972 $
43 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 30042011 ساير داروهاي داراي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 10,998 7,859,037,264 Rls. 187,120 $
44 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 86079100 اجزاء و قطعات لکوموتيوها يالکوترا کتورها که در جاي ديگري مذکور نباشند. 7,260 7,755,735,160 Rls. 183,938 $
45 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 28492090 سايرکربورها از سيليسيم كه اندازه ذرات آن كمتر ومساوي 10 ميليمتر به خلوص كمتر از 98% نباشد 104,000 7,626,953,600 Rls. 181,594 $
46 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 84186910 انواع چيلرهاي جذبي 68,079 7,295,925,000 Rls. 195,000 $
47 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 84314300 اجزاء و قطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين يا چاه کندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 2,335 7,150,607,250 Rls. 170,253 $
48 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 48109200 ساير کاغذها و مقوا ها به صورت چندلا 198,198 7,005,744,346 Rls. 166,486 $
49 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 39123190 کربوکسي متيل سلولز و املاح آن به غير از گريد خوراکي 20,000 6,691,369,750 Rls. 159,318 $
50 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 28230000 اکسيدهاي تيتان 80,000 6,417,664,000 Rls. 152,802 $
51 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 84171000 كوره ها و تنورها براي گداختن (Roast)، ذوب کردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخه هاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 73,980 6,371,400,000 Rls. 151,700 $
52 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 85065030 قوه هاي دکمه اي (cell round) باليتيوم 204 6,299,370,000 Rls. 149,985 $
53 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 84862000 ماشين ها و دستگاه ها براي ساخت وسايل نيمه رسانا يامدارهاي مجتمع شده الكترونيك 14,540 6,260,704,500 Rls. 147,103 $
54 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 3,600 6,232,153,230 Rls. 148,385 $
55 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 96,000 6,221,108,448 Rls. 145,455 $
56 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 84735000 قطعات و متفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472 مناسب باشند 4,895 6,216,000,000 Rls. 165,000 $
57 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 72052900 پودرا زچدن خام، چدن ا شپيگل، آهن يافولاد غير ممزوج 96,000 6,202,896,560 Rls. 147,688 $
58 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 8,133 6,143,857,507 Rls. 147,481 $
59 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 39174000 لوا زم و ملحقات لوله و شيلنگ ا ز مواد پلاستيکي 2,689 5,955,365,752 Rls. 141,794 $
60 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 30042012 سايرداروهاي داراي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 3,575 5,850,571,121 Rls. 139,299 $
61 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 48101900 سايرکاغذ ومقوا ي ا ندوده با کائولن يا با..غير مذکور بدون يا باحدا کثر 10% وزن کل ا لياف 151,518 5,809,059,208 Rls. 138,311 $
62 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 38040090 مواد قليايي باقيمانده از ساختن خميرچوب کنسانتره .. به غير از نوع تجزيه ناپذير سخت 338,000 5,755,461,860 Rls. 130,539 $
63 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 41,000 5,751,767,040 Rls. 152,591 $
64 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 38123910 آنتی­اکسیدان­ها 20,000 5,652,622,800 Rls. 134,586 $
65 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 39071000 پلي ا ستال ها، به اشکال ا بتدا ئي 60,000 5,633,980,800 Rls. 134,142 $
66 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 84719000 ساير ماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي، ماشين انتقال دا ده ها به روي حامل دا ده ها...غير مذکور در جاي ديگر 4,123 5,494,615,102 Rls. 130,825 $
67 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1،2-دي ئول) 68,800 5,351,790,320 Rls. 121,383 $
68 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 28275900 برمورها واکسي برومورها غير از برومور سديم يا پتاسيم 20,000 5,314,680,000 Rls. 126,540 $
69 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي 57,600 5,271,096,960 Rls. 125,264 $
70 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 30045011 داروهاي حاوي ويتامينهاي طيور داراي توليد داخل مشابه 7,613 5,222,832,384 Rls. 124,353 $
71 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 30041012 دارو به شكل مقادير معين يا به صورت خرده فروشي داراي پني سيلين يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيك يا استريتوماسين؛ يا مشتقات اين محصولات مخصوص دام 8,500 5,029,339,905 Rls. 114,070 $
72 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1،2-دي ئول) 68,800 4,712,745,648 Rls. 112,208 $
73 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 39199020 شبرنگ غير مذكور در جاي ديگر 6,700 4,558,875,000 Rls. 108,545 $
74 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاه هاي فتوكپي و پرينتر 4,690 4,550,694,421 Rls. 108,350 $
75 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 85064030 قوه هاي دکمه اي (round cell) با اكسيد نقره 170 4,537,621,065 Rls. 108,039 $
76 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي 48,000 4,453,357,200 Rls. 106,033 $
77 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 30045090 ساير داروهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد داخلي ندارند 15,600 4,433,456,258 Rls. 105,558 $
78 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 85051100 آهن رباهاي دا ئم و اشياءئي که به منظورآهن رباي دا ئم شدن در نظر گرفته شده ا ند، ا ز فلز 18,670 4,281,485,405 Rls. 101,940 $
79 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 87079030 بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي 22,680 4,089,085,350 Rls. 109,290 $
80 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 500 4,086,375,000 Rls. 97,295 $
81 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو، مستعمل، باظرفيت 10تن و بالاتر 25,000 3,864,000,000 Rls. 92,000 $
82 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 28492090 سايرکربورها از سيليسيم كه اندازه ذرات آن كمتر ومساوي 10 ميليمتر به خلوص كمتر از 98% نباشد 52,000 3,822,560,000 Rls. 91,013 $
83 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 37021000 فيلم عکاسي بصورت رول، براي اشعه ايکس عکسبرداري نشده، حساس شده 3,564 3,791,899,320 Rls. 90,283 $
84 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ا ز ا ين مواد. 28,320 3,785,756,400 Rls. 90,137 $
85 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 29054990 ساير پلي الکل هاکه در جاي ديگري مذکور نباشند 100,000 3,714,360,000 Rls. 88,437 $
86 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 30042012 سايرداروهاي داراي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 3,978 3,541,047,300 Rls. 84,310 $
87 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 85044080 مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 5,083 3,512,877,500 Rls. 81,505 $
88 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 74102100 ورق و نوارهاي نازک مسي، ملصق بر روي کاغذ مقوا، مواد پلاستيك ياروي تكيه گاه از مواد همانند از مس تصفيه شده، به ضخامت حداكثر 0.15 ميلي متر 23,800 3,464,227,700 Rls. 82,482 $
89 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 37021000 فيلم عکاسي بصورت رول، براي اشعه ايکس عکسبرداري نشده، حساس شده 3,660 3,330,215,570 Rls. 88,054 $
90 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 46,561 3,301,150,748 Rls. 78,598 $
91 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 94059200 اجراء و قطعات ا ز پلاستيک، براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها 16,900 3,294,144,800 Rls. 78,432 $
92 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 30045090 ساير داروهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد داخلي ندارند 15,639 3,294,062,926 Rls. 78,430 $
93 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 25,100 3,269,426,160 Rls. 77,843 $
94 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 24,600 3,229,871,760 Rls. 76,902 $
95 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 84663000 ادوات تقسيم و ساير متعلقات مخصوص براي ماشين ا بزا رها 13,742 3,185,795,051 Rls. 75,852 $
96 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 84807100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي. 10,590 3,142,410,300 Rls. 74,527 $
97 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 48232000 کاغذ و مقوا ي صافي، بريده شده به شکل معين 11,793 3,058,496,246 Rls. 69,701 $
98 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 28046900 حاوي كمتر ا ز99/99% وزني سيليسيم 41,000 3,054,869,328 Rls. 81,648 $
99 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 230,524 3,017,295,773 Rls. 80,644 $
100 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 19019010 خوراک دام جايگزين شونده شير دامي مطابق استاندارد ملي 2388 47,000 2,965,113,393 Rls. 67,573 $
مجموع کل
2,026,694,763,406 ريال
مجموع کل
48,329,169 دلار