آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 5,961,507 187,000,000,000 Rls. 5,060,477 $
2 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 296,736 161,846,928,784 Rls. 4,152,186 $
3 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 29224990 سايرا مينواسيدهاغير ازا نهاييکه دارايبيش ازيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غير مذکور 405,000 120,112,746,866 Rls. 3,220,267 $
4 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 710,000 94,385,934,994 Rls. 2,247,284 $
5 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 84386000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن ميوه ها، ميوه هاي سخت پوست يا سبزيجات 29,304 81,633,418,515 Rls. 1,943,653 $
6 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 97,753 80,965,727,280 Rls. 1,927,755 $
7 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 29224990 سايرا مينواسيدهاغير ازا نهاييکه دارايبيش ازيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غير مذکور 225,000 75,878,907,235 Rls. 1,744,343 $
8 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 392,398 70,257,670,196 Rls. 1,672,801 $
9 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 84122900 موتورها و ماشين هاي محرک هيدروليک (غير ازحرکت خطي) 25,010 65,121,832,416 Rls. 1,550,520 $
10 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 102,150 64,671,544,610 Rls. 1,539,800 $
11 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 84336000 ماشين ها براي پاک کردن، جورکردن، يادرجه بندي کردن تخم مرغ، ميوه يا ساير محصولات كشاورزي 52,460 63,409,462,794 Rls. 1,509,749 $
12 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 100,800 53,542,154,243 Rls. 1,274,192 $
13 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 120,860 49,232,795,310 Rls. 1,172,209 $
14 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 254,032 44,409,698,815 Rls. 1,057,375 $
15 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 84386000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن ميوه ها، ميوه هاي سخت پوست يا سبزيجات 21,059 44,175,548,769 Rls. 1,168,047 $
16 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 29304000 متيونين 300,000 41,265,840,000 Rls. 982,521 $
17 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 100,430 36,291,604,928 Rls. 864,086 $
18 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 84431100 ماشين آلات چاپ افست، با تغذيه قرقرهاي (Reelfed) 11,100 36,212,400,000 Rls. 862,200 $
19 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 84386000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن ميوه ها، ميوه هاي سخت پوست يا سبزيجات 18,470 29,002,523,139 Rls. 690,536 $
20 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 84385000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن گوشت يا پرندگان خانگي 15,200 25,544,258,000 Rls. 608,197 $
21 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 100,000 23,959,034,400 Rls. 568,221 $
22 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 175,200 23,572,166,200 Rls. 546,918 $
23 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 506,000 23,565,214,965 Rls. 541,227 $
24 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 77,440 23,547,476,168 Rls. 568,685 $
25 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 17,805 22,096,566,072 Rls. 590,580 $
26 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 452,000 21,345,723,393 Rls. 499,081 $
27 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 4,748 20,423,760,000 Rls. 486,280 $
28 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 105,343 19,866,976,348 Rls. 466,800 $
29 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 335,000 17,588,466,720 Rls. 418,773 $
30 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 354,000 16,769,173,996 Rls. 440,932 $
31 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن. 22,664 16,758,434,055 Rls. 399,010 $
32 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 12,288 15,988,805,448 Rls. 380,686 $
33 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 88,600 15,784,988,070 Rls. 375,833 $
34 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 48109900 کاغذ و مقوا ي، ا ندوده يا کائولن، يا با ساير مواد، غيرآلي که در جاي ديگر مذکور نباشد 494,853 14,992,262,923 Rls. 356,959 $
35 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شماره هاي 3729، 3829 يا 3929. 88,480 14,654,302,656 Rls. 338,324 $
36 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 76,000 14,303,460,680 Rls. 338,732 $
37 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 77,220 14,001,877,763 Rls. 333,378 $
38 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 306,500 13,658,904,285 Rls. 322,085 $
39 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 19019010 خوراک دام جايگزين شونده شير دامي مطابق استاندارد ملي 2388 149,000 12,849,924,681 Rls. 293,684 $
40 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 254,000 12,618,463,240 Rls. 311,139 $
41 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 32062010 گرانول مستربچ (Master Bach) 60,080 12,409,268,660 Rls. 294,456 $
42 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مذکور 23,316 12,396,405,550 Rls. 295,153 $
43 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 11071000 مالت بو نداده 501,400 12,014,430,475 Rls. 286,058 $
44 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 48026100 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بصورت رول بيش از 10% محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيند مکانيکي 279,347 11,908,739,692 Rls. 283,541 $
45 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 11071000 مالت بو نداده 485,400 11,884,132,660 Rls. 279,890 $
46 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 11071000 مالت بو نداده 494,780 11,805,522,070 Rls. 281,084 $
47 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 216,000 11,762,729,440 Rls. 312,116 $
48 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 29400090 سایر 69,100 11,262,981,187 Rls. 268,166 $
49 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن. 15,926 11,129,474,775 Rls. 264,987 $
50 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 39069080 رزينهاي ا لکريليک ا مولسيوني مخصوص رنگ ترا فيک 61,600 10,834,580,800 Rls. 257,966 $
51 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 48101900 سايرکاغذ ومقوا ي ا ندوده با کائولن يا با..غير مذکور بدون يا باحدا کثر 10% وزن کل ا لياف 148,922 10,679,574,825 Rls. 242,222 $
52 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 31051010 کود NPK دربسته هاي كمتر از10كيلوگرم 183,000 10,623,362,289 Rls. 252,937 $
53 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 84729050 ماشين خود پرداز بانکي (ATM) 60,398 10,517,801,412 Rls. 249,811 $
54 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 60,800 10,492,836,448 Rls. 246,364 $
55 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 84440000 ماشينهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 36,980 10,385,285,918 Rls. 281,048 $
56 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 62,400 10,370,108,960 Rls. 242,986 $
57 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 155,000 10,122,294,362 Rls. 240,001 $
58 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 52,150 9,886,152,187 Rls. 231,147 $
59 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 53,951 9,856,063,914 Rls. 234,668 $
60 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 168,000 9,731,906,640 Rls. 231,712 $
61 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 27101950 روغن صنعتي 116,952 9,539,406,800 Rls. 227,129 $
62 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 48,720 9,310,673,686 Rls. 229,584 $
63 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 175,000 9,237,144,480 Rls. 219,932 $
64 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 150,000 9,140,424,400 Rls. 217,629 $
65 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مذکور 15,816 9,042,988,548 Rls. 206,085 $
66 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مذکور 16,632 9,018,159,856 Rls. 214,718 $
67 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 39013000 کوپليمرهاي اتيلن واستات وينيل، به اشکال ا بتدا ئي 56,000 8,983,014,540 Rls. 213,881 $
68 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 84323900 ک ک ساير 48,890 8,823,282,820 Rls. 233,297 $
69 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 84199090 ساير اجزاء و قطعات ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 1,441 8,503,464,836 Rls. 202,463 $
70 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 29362800 ويتامين E و مشتقات آن، مخلوط نشده 15,816 8,477,155,933 Rls. 201,837 $
71 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 192,884 8,346,849,212 Rls. 198,735 $
72 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 48,600 8,331,595,200 Rls. 198,371 $
73 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 147,000 8,196,901,030 Rls. 195,164 $
74 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 3,876 8,159,951,983 Rls. 194,285 $
75 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 100,000 8,143,020,000 Rls. 193,881 $
76 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 48,600 8,067,609,720 Rls. 192,086 $
77 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 48109200 ساير کاغذها و مقوا ها به صورت چندلا 191,412 8,016,795,974 Rls. 189,300 $
78 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 29362800 ويتامين E و مشتقات آن، مخلوط نشده 15,816 7,976,221,656 Rls. 189,910 $
79 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 39092090 سايررزينهاي ملامينيک به غير از پودرقالب گيري 64,000 7,974,093,760 Rls. 186,885 $
80 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 5,700 7,804,649,000 Rls. 185,825 $
81 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 48103200 کاغذ کرا فت، سفيد شده، که بابيش از 95% الياف از الياف چوب، هر متر مربع حدا قل 150 گرم باشد 209,609 7,790,289,566 Rls. 182,144 $
82 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 47,200 7,673,215,300 Rls. 196,180 $
83 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 48026100 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بصورت رول بيش از 10% محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيند مکانيکي 198,873 7,602,328,000 Rls. 181,008 $
84 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 50,000 7,342,393,500 Rls. 174,819 $
85 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 30039090 ساير داروهاي غير مذكور غير ازخرده فروشي که توليد داخلي ندارند غير مذکور 44,800 7,335,572,160 Rls. 174,656 $
86 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 60,700 7,056,725,490 Rls. 162,524 $
87 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 30039090 ساير داروهاي غير مذكور غير ازخرده فروشي که توليد داخلي ندارند غير مذکور 44,800 6,991,742,464 Rls. 166,470 $
88 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 40118090 سایر 41,805 6,918,716,946 Rls. 164,732 $
89 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 140,000 6,715,283,690 Rls. 159,888 $
90 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته، که در جاي ديگري مذکور نباشد 120,000 6,705,925,200 Rls. 159,665 $
91 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 94054020 چراغ هاي ضد انفجار 10,569 6,647,528,000 Rls. 158,275 $
92 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 48026100 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بصورت رول بيش از 10% محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيند مکانيکي 171,529 6,579,142,119 Rls. 156,646 $
93 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 31059090 سايرکودهاي غير مذکور 25,000 6,386,358,440 Rls. 168,862 $
94 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 320,000 6,307,201,073 Rls. 150,172 $
95 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 141,750 6,152,171,396 Rls. 146,480 $
96 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 50,400 6,132,592,620 Rls. 144,432 $
97 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 38249990 سایر 40,800 6,043,189,416 Rls. 143,885 $
98 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 31051010 کود NPK دربسته هاي كمتر از10كيلوگرم 105,000 5,982,692,436 Rls. 159,900 $
99 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 19019010 خوراک دام جايگزين شونده شير دامي مطابق استاندارد ملي 2388 71,925 5,844,889,177 Rls. 155,057 $
100 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 48026100 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بصورت رول بيش از 10% محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيند مکانيکي 143,715 5,684,905,400 Rls. 135,355 $
مجموع کل
2,308,366,897,048 ريال
مجموع کل
56,433,985 دلار