آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 29,500,000 1,011,342,482,000 Rls. 24,079,583 $
2 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 469,600 21,523,304,531 Rls. 512,459 $
3 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 469,100 20,856,415,558 Rls. 496,581 $
4 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 198,720 20,119,446,144 Rls. 472,731 $
5 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 155,520 19,137,739,104 Rls. 455,660 $
6 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل) (IIR) 151,560 18,810,089,411 Rls. 447,859 $
7 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 39076120 گرید بطری 230,000 14,839,968,000 Rls. 353,332 $
8 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 103,680 14,426,261,844 Rls. 343,482 $
9 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 103,680 13,323,153,544 Rls. 317,218 $
10 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل) (IIR) 149,040 11,661,512,339 Rls. 276,934 $
11 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل) (IIR) 124,200 10,949,720,022 Rls. 260,707 $
12 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 149,040 10,312,590,298 Rls. 245,538 $
13 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 10,000 9,647,795,200 Rls. 229,709 $
14 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 10,000 9,647,795,200 Rls. 229,709 $
15 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 48041100 کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق 420,270 8,716,736,016 Rls. 207,541 $
16 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 84089090 ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 16,110 8,603,363,016 Rls. 204,842 $
17 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 48064000 کاغذ شيشه نما و ساير کاغذهاي برا ق شده شفاف يا نيمه شفاف، به شکل رول يا ورق، غير مذکور در جاي ديگر 125,000 7,077,673,750 Rls. 168,516 $
18 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 48064000 کاغذ شيشه نما و ساير کاغذهاي برا ق شده شفاف يا نيمه شفاف، به شکل رول يا ورق، غير مذکور در جاي ديگر 100,000 6,344,886,600 Rls. 150,104 $
19 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 50,000 5,715,198,750 Rls. 134,602 $
20 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 87091900 ا را به هاي کارگاهي، و تراكتورهاي ايستگاه راه آهن (غير برقي)، مجهز نشده به تجهيزات بلند کردن و جابه جاکردن 5,000 5,101,965,000 Rls. 121,000 $
21 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 24,000 4,659,130,294 Rls. 110,932 $
22 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل) (IIR) 51,480 4,494,989,928 Rls. 107,024 $
23 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 75021000 نيکل بصورت کارنشده، غيرممزوج. 5,981 3,954,787,957 Rls. 90,127 $
24 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 28413000 دي کرومات سديم 60,000 3,765,127,800 Rls. 89,646 $
25 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 44021000 زغال چوب حتي بهم فشرده از بامبو 79,800 3,737,716,290 Rls. 88,993 $
26 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 240,438 3,357,598,835 Rls. 79,943 $
27 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 40025900 کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين (به استثناي لاتکس) 16,380 2,288,847,277 Rls. 54,496 $
28 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 47,312 2,104,827,374 Rls. 50,115 $
29 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 38123100 ک ک مخلوط­های الیگومرها از 4.2.2- تری متیل1-2.1-دی­هیدروکوئینولین (TMQ) 19,800 2,063,666,088 Rls. 48,603 $
30 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 29041000 مشتقاتي که تنها داراي گروه هاي سولفونه مي باشند، املاح وا سترهااتيليک ا نها 50,000 1,854,015,750 Rls. 44,143 $
31 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 31026000 املاح مضاعف و مخلوط هاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم 96,000 1,829,324,640 Rls. 42,444 $
32 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 40,000 1,799,446,740 Rls. 42,844 $
33 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 39111000 رزين هاي نفت، رزينهاي كومارون، رزينهاي اندن، رزين هاي کومارون- آندن، وپلي ترين هابه اشکال ا وليه غير مذکور در جاي ديگر 42,000 1,623,943,944 Rls. 38,665 $
34 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 48064000 کاغذ شيشه نما و ساير کاغذهاي برا ق شده شفاف يا نيمه شفاف، به شکل رول يا ورق، غير مذکور در جاي ديگر 25,050 1,406,814,440 Rls. 37,322 $
35 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 96,250 1,293,943,612 Rls. 30,808 $
36 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 38040090 مواد قليايي باقيمانده از ساختن خميرچوب کنسانتره .. به غير از نوع تجزيه ناپذير سخت 51,200 1,047,301,120 Rls. 24,936 $
37 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 84133010 پمپ ا نژکتور 600 841,069,888 Rls. 20,025 $
38 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 20,000 673,693,356 Rls. 18,006 $
39 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 31026000 املاح مضاعف و مخلوط هاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم 24,000 459,426,895 Rls. 10,795 $
40 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت مواد افزودني رنگ 2,240 448,038,830 Rls. 11,975 $
41 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 68069000 مخلوط ها واشياء ساخته شده از مواد عايق حرا رت ياعايق صدا. 15,000 437,755,500 Rls. 11,700 $
42 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 84619000 ماشين هاي ا بزا ر براي کار بر روي فلزات ا ز طريق بردا شتن فلز يا سرمتها، غير مذکور در جاي ديگر 900 398,745,426 Rls. 9,476 $
43 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 84841020 درزگير و واشرهاي همانند ازورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون وکاميونت، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 14 174,185,496 Rls. 4,147 $
44 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 38089990 ساير حشره كش ها غير مذكور 890 119,288,736 Rls. 3,188 $
45 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 420 10,219,440 Rls. 273 $
46 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فدراسيون روسيه 38237090 الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن 210 4,041,324 Rls. 108 $
مجموع کل
1,293,006,043,307 ريال
مجموع کل
30,778,841 دلار
[1]