آمار کل " واردات از" کشور (دانمارک) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 38151100 کاتاليزورهاي تقويت شده با نيکل يا ترکيبات نيکل به عنوا ن ماده فعال 170,137 160,139,843,083 Rls. 3,812,854 $
2 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 84199090 ساير اجزاء و قطعات ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 75,767 128,066,000,000 Rls. 3,049,200 $
3 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 84138200 بالابرهاي آبگونها 115,701 92,869,348,108 Rls. 2,206,972 $
4 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 84361000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه عليق يا نوا له براي حيوانات 49,164 50,206,793,910 Rls. 1,182,449 $
5 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 84361000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه عليق يا نوا له براي حيوانات 9,970 19,235,943,037 Rls. 519,133 $
6 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 7,100 17,464,440,000 Rls. 415,820 $
7 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 250,000 16,570,444,800 Rls. 394,534 $
8 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 88,465 15,183,989,149 Rls. 361,525 $
9 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 21069020 امولسيفاير 226,100 14,947,151,072 Rls. 355,885 $
10 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 260,000 14,924,416,000 Rls. 408,284 $
11 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 54,084 14,839,637,072 Rls. 353,325 $
12 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 21069020 امولسيفاير 171,600 12,300,528,124 Rls. 292,870 $
13 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 83,438 11,923,254,395 Rls. 283,887 $
14 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 80,201 11,448,141,335 Rls. 272,575 $
15 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 39073010 رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس flake)، ياگرا نول ازنوع رزين اپوكسيد 54,000 10,831,602,960 Rls. 257,895 $
16 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 68,142 10,420,829,844 Rls. 248,115 $
17 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 21069020 امولسيفاير 149,800 9,713,571,840 Rls. 231,276 $
18 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 21069020 امولسيفاير 147,000 9,280,007,100 Rls. 220,953 $
19 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 84138200 بالابرهاي آبگونها 15,279 8,223,824,532 Rls. 187,416 $
20 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شماره هاي 3729، 3829 يا 3929. 50,540 8,029,385,826 Rls. 182,985 $
21 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 84138200 بالابرهاي آبگونها 12,290 7,799,634,392 Rls. 185,706 $
22 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 30039090 ساير داروهاي غير مذكور غير ازخرده فروشي که توليد داخلي ندارند غير مذکور 50,540 7,505,937,992 Rls. 178,713 $
23 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 84369100 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي پرورش طيور يا جوجه کشي و جوجه پروري 9,507 7,078,677,270 Rls. 166,322 $
24 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 90273020 اسپکترومتر كه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش، مرئي، مادون قرمز) را به كار مي گيرد 240 6,841,262,400 Rls. 162,887 $
25 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 19,600 6,297,306,440 Rls. 149,936 $
26 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 85023190 ساير مجموعه مولدها كه با نيروي باد كار كند 660 كيلو ولت بيشتر 4,855 6,036,311,107 Rls. 164,383 $
27 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 19,600 5,744,469,120 Rls. 136,773 $
28 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 6,628 5,662,064,854 Rls. 134,811 $
29 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 20,000 5,650,784,000 Rls. 134,542 $
30 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 88,000 5,245,268,400 Rls. 124,887 $
31 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 21069010 استابيلايزر 25,000 5,043,276,000 Rls. 120,078 $
32 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 71,500 4,887,190,175 Rls. 114,831 $
33 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 39073010 رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس flake)، ياگرا نول ازنوع رزين اپوكسيد 18,000 4,579,316,640 Rls. 109,031 $
34 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 84148090 ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر 11,470 4,516,270,122 Rls. 107,530 $
35 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 21069010 استابيلايزر 24,500 4,331,766,600 Rls. 103,137 $
36 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 90321000 ترموستات 1,216 4,078,071,580 Rls. 97,097 $
37 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 21069010 استابيلايزر 24,500 3,965,886,050 Rls. 106,327 $
38 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 34021190 ساير موادآلي تانسيو اکتيف انيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 22,500 3,184,583,760 Rls. 75,823 $
39 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 38151910 دارای ماده فعال پنتا اکسید وانادیوم 4,960 3,016,352,500 Rls. 69,341 $
40 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 28230000 اکسيدهاي تيتان 20,000 2,959,477,400 Rls. 70,464 $
41 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 38151990 ساير 5,256 2,940,536,400 Rls. 70,013 $
42 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 21069020 امولسيفاير 49,000 2,870,790,580 Rls. 68,352 $
43 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 4,239 2,724,561,356 Rls. 72,040 $
44 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي و تامپون ها، پوشك و پوشك كامل بچه و اشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 18,178 2,608,085,693 Rls. 62,097 $
45 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 28363010 سديم بي کربنات - غير تزريقي گريد دارويي 98,400 2,364,495,912 Rls. 54,356 $
46 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 2,525 2,273,104,295 Rls. 54,122 $
47 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 4,773 1,968,811,852 Rls. 46,876 $
48 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 21069020 امولسيفاير 12,000 1,506,859,200 Rls. 35,878 $
49 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 10,725 1,276,136,999 Rls. 29,082 $
50 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 90322000 مانوستات 3,191 1,110,087,341 Rls. 29,352 $
51 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 84138200 بالابرهاي آبگونها 775 344,379,507 Rls. 8,200 $
52 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 34029020 پاك كننده هاي صنعتي 14,872 262,755,282 Rls. 6,256 $
53 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 86090000 کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل 3,900 201,625,272 Rls. 4,801 $
54 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 86090000 کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل 6,030 153,201,344 Rls. 3,648 $
55 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 186 74,136,000 Rls. 1,765 $
56 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 84169000 اجزاء و قطعات مشعل هاي کوره، بشكه هاي مكانيكي، تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر و وسايل همانند 170 37,394,665 Rls. 989 $
57 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی دانمارک 84139200 اجزاءو قطعات بالابرهاي آبگونها 40 25,721,813 Rls. 612 $
مجموع کل
763,785,742,500 ريال
مجموع کل
18,299,011 دلار
[1]